Image
gaza humanitair

5 schokkende cijfers over de humanitaire nachtmerrie in Gaza

Actualiteit

Minstens 104 mensen werden gedood en 760 raakten gewond bij een aanval van het Israëlische leger op Palestijnse burgers die in de rij stonden voor voedselhulp. 

Die voedselhulp en andere humanitaire hulp blijft ook steeds meer op zich wachten. Want ondanks maatregelen die het Internationaal Gerechtshof Israël eind januari oplegde om humanitaire hulp toe te laten, blijft de Israëlische overheid de essentiële hulp blokkeren. Dat er in Gaza mogelijk een genocide plaatsvindt, werd duidelijk benoemd. 

Toch is vandaag de tragische grens van 30.000 dodelijke slachtoffers in de Gazastrook bereikt. Ondertussen zijn de meeste Palestijnen hun huizen ontvlucht en falen de Europese lidstaten om wezenlijke druk uit te oefenen op Israël. 

 

1. De tragische grens van 30.000 dodelijke slachtoffers in de Gazastrook is bereikt

In totaal zijn er sinds de gruwelijke terreuraanval van Hamas op 7 oktober in de Gazastrook al meer dan 30.000 mensen om het leven gekomen. Het grootste deel daarvan zijn vrouwen en kinderen. Er zijn ook meer dan 70.000 gewonden. 

Image
Gaza

En dan zijn er nog heel wat mensen die onder het puin bedolven liggen. Israël schendt het internationaal recht op alle mogelijke vlakken.

En vandaag blijkt ook dat Palestijnen zelfs in de rij voor voedselhulp niet veilig zijn. Palestijnse burgers in de rij voor noodvoedsel werden neergemaaid door het Israëlische leger. Een gewetenloos bloedbad op burgers. Palestijnse artsen aanwezig op het terrein weerlegden ook reeds de Israëlische bewering dat het gros van de Palestijnse slachtoffers niet neergeschoten werden, maar elkaar vertrappeld zouden hebben in de chaos.

Voorspellingen van humanitaire organisaties berekenden ondertussen dat zonder staakt-het-vuren, meer dan 85.000 Palestijnen kunnen sterven in de komende zes maanden. 

2. De hoeveelheid humanitaire hulp die daadwerkelijk aankomt in Gaza is meer dan gehalveerd

Het aantal humanitaire hulpkonvooien dat de afgelopen maand Palestijnse burgers in Gaza bereikte daalde met meer dan de helft. Hoewel het Internationaal Gerechtshof op 26 januari Israël beval om méér humanitaire hulp toe te laten, daalde het aantal konvooien dat Gaza bereikte van 4.970 trucks (29 december- 1 februari) tot 2.125 trucks (2-25 februari). Voor 7 oktober was er sprake van 500 trucks per weekdag, een aantal dat ook toen al compleet ontoereikend was.    

Zo wordt een lading voedsel die 1,1 miljoen mensen een maand in leven zou kunnen houden geblokkeerd in de Israëlische haven van Ashdod – het komt Gaza niet in. Hetzelfde geldt voor hulpkonvooien met voedsel, water, brandstof of medicijnen. Ook daarvoor blijft de poort naar Palestijnse burgers in nood meer gesloten dan open. Israël gebruikt uithongering als oorlogswapen, een oorlogsmisdaad volgens het internationaal recht.

De constante aanvallen van het Israëlische leger maken het extreem lastig om Gaza te bereiken. Israëlische bombardementen viseren ziekenhuizen en maken waterbronnen onbruikbaar, en door het gebrek aan voedsel zit Gaza op de rand van hongersnood. Operaties zoals amputaties worden noodgedwongen uitgevoerd zonder verdoving. Er zijn bovendien verschillende gevallen waarbij het Israëlische leger humanitaire konvooien en verdeling van noodhulp rechtstreeks onder vuur nam.  

 

3. In Gaza zitten nog 130 gijzelaars zitten vast

Op 7 oktober, voor de start van de Israëlische aanvallen, ontvoerden Hamas en andere Palestijnse groeperingen ongeveer 250 mensen. Door de maanden heen zijn er verschillende keren gijzelaars vrijgelaten, maar van deze mannen, vrouwen en kinderen worden er nog steeds 130 mensen vastgehouden. Ondertussen zouden minstens 29 van hen om het leven zijn gekomen.  

 

Er worden aanhoudende pogingen gedaan om ze te bevrijden, zowel diplomatiek als militair. Tijdens een aanval op Rafah van het Israëlische leger op 11 februari zijn 2 gijzelaars bevrijd. Echter werden bij bombardementen tijdens deze operatie ook 67 Palestijnen  gedood.  

Image
Kinderen uit Gaza

4. In totaal zijn 1,7 miljoen mensen op de vlucht

De Israëlische militaire strafcampagne zorgt ervoor dat de Palestijnen massaal hun huizen moeten verlaten en op de vlucht slaan. In totaal zijn volgens de VN zeker 1,7 miljoen mensen op de vlucht, vaak onder onmenselijke omstandigheden. Dit verontrustende cijfer komt neer op bijna driekwart van de bevolking. 900.000 ontheemde mensen zitten dicht op elkaar gepakt in overvolle VN-beheerde schuilplaatsen. “De situatie is onhoudbaar”, aldus de VN.  

Met een schrikbarend gebrek aan basisfaciliteiten, zoals toiletten - gemiddeld één toilet voor elke 150 mensen - zijn de kampen een broeihaard voor ziektes en infecties. Dit zet een enorme druk op de reeds beperkte medische voorzieningen. De overbevolkte opvangplaatsen, die al ver boven hun capaciteit worden belast, kunnen de nieuwkomers nauwelijks nog aan. 

5. Slechts 2 Europese lidstaten pleiten voor mogelijke opschorting van het EU-Israël Associatieverdrag

Als enige spraken Spanje en Ierland zich eerder deze maand uit om te pleiten voor een mogelijke opschorting van het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël. Deze bevat handelsregels en privileges waar Israël van profiteert, die de EU kan gebruiken om druk uit te oefenen. België heeft dit nog niet gedaan, terwijl het als EU-voorzitter haar volledige steun zou moeten betuigen.

De Belgische voortrekkersrol blijft nodig. Ons land verklaarde eind januari dat het alles in het werk zou stellen om de voorlopige maatregelen van het Internationaal Gerechtshof te doen naleven. Nu op meerdere vlakken blijkt dat Israël weigert om deze uit te voeren, moet de druk op het land verder opgevoerd worden. In de aanloop naar een topoverleg dat op 1 maart plaatsvindt tussen Premier De Croo en zijn vicepremiers, roepen we de regering op tot verdere actie.    

11.11.11 blijft druk zetten voor een permanent staakt-het-vuren, méér humanitaire hulp en de vrijlating van alle gijzelaars en gevangenen. We eisen sancties, een wapenembargo en berechting van politieke en militaire leiders die het internationaal recht schenden.