Coördinator

Omschrijving van de vacature

Deeltijdse Coördinator (m/v/x) (60% van werkweek 38 uur)

Als coördinator kom je terecht in een lokale Oxfam-Wereldwinkel die deel uitmaakt van een grotere beweging die ijvert voor eerlijke handel. Er schort namelijk iets aan de manier waarop handel werkt. Miljoenen mensen die ons voedsel produceren leven in armoede en werken in onaanvaardbare omstandigheden, ondanks de miljardenwinsten in de voedingsindustrie. Bovendien staan tussen de miljoenen producenten en de miljarden consumenten steeds minder bedrijven. Daarom werkt Oxfam-Wereldwinkels aan een structureel eerlijke wereldhandel. Want handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling.

Als coördinator  ondersteun je de uitbouw van een dynamische vrijwilligerswerking. Je coacht, stimuleert en ondersteunt de vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkel Leuven en dit in al hun taken (verkoop, educatie, actie en campagne) om de werking draaiende te houden. Daarnaast verzorg je externe contacten (met klanten, scholen, de andere Wereldwinkels van de regio, de koepelorganisatie, derden) en voer je  administratief werk uit.

Gewenst profiel
 • Minimum diploma van bachelor of een daarmee gelijkgesteld diploma, ofwel ervaring die relevant is voor de functie. 
 • Je onderschrijft de missie en visie van Oxfam België. 
 • Ervaring in het samenwerken met vrijwilligers, al dan niet in een professionele context, is een pluspunt. 
 • Je gaat op een enthousiasmerende manier om met vrijwilligers. 
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Je kan je mondeling en schriftelijk correct uitdrukken in het Nederlands. 
 • Je kan goed plannen, organiseren en delegeren. 
 • Je kan zelfstandig werken. 
 • Je neemt initiatief binnen de door de Algemene Vergadering van vzw Oxfam-Wereldwinkel Leuven uitgestippelde grenzen. 
 • Je bent creatief en assertief en je  hebt een sociaal-commerciële ingesteldheid.
 • Je kan vlot overweg met Word en Outlook en je hebt basiskennis van Excel en Powerpoint.
 • Je bent bereid je in te werken in ons verkoopprogramma en in online toepassingen van Oxfam-Wereldwinkels.
 • Je bent flexibel: je werkt hoofdzakelijk overdag op het bureau in de Wereldwinkel, maar je bent ook bereid tot avondwerk en weekendwerk. 
 • Je bent bereid je te verplaatsen voor vergaderingen buitenshuis. 
Ons aanbod
 • Wij bieden een aangename werksfeer in een team van 80 vrijwilligers en een collega die instaat voor de bovenlokale educatie.
 • Je werkt in opdracht van het bestuur van vzw Oxfam-Wereldwinkel Leuven en in nauwe samenwerking met de vrijwilligersgroep; je komt permanent in contact met vrijwilligers, klanten en derden.
 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur (22u48) dat valt onder paritair comité 329.01. 
 • Je kan je uurrooster bepalen in overleg met het bestuur.
 • Flexibele uren en overuren worden gecompenseerd.
 • 12 dagen jaarlijkse vakantie (deeltijds) en arbeidsduurvermindering vanaf 35 jaar.
 • Het brutoloon per maand is afhankelijk van je relevante anciënniteit. We volgen hiervoor de barema’s van het paritair comité (op basis van loonschaal B1b).
 • Fietsvergoeding.
Contact

Jan Van Gompel, 0471 57 34 44

Urbain Mommen, 0477 78 78 07

Selectieprocedure

Geïnteresseerden mailen een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en cv naar:

Oxfam-Wereldwinkel Leuven vzw
Parijsstraat 56 – 3000 Leuven 
016/22.01.35 
vangompelj@hotmail.com

T.a.v. Jan Van Gompel  tegen uiterlijk 3 mei 2024.

Op basis van de ingezonden sollicitaties wordt een eerste selectie gemaakt. Iedereen wordt verwittigd.

Voor de geselecteerde kandidaten voorzien we een sollicitatiegesprek op dinsdag 21 mei 2024.

Details

Betaald
Deeltijds
Laatst aangepast op 4 april 2024
Solliciteren tot 3 mei 2024
Indiensttreding: zo snel mogelijk

Oxfam Wereldwinkel Leuven

Oxfam Wereldwinkel Leuven
Parijsstraat 56
3000 Leuven
België

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging