Image
bommenwerper F-14 oorlog

Vrede & conflict

Iedereen verdient dezelfde basisrechten, ook in tijden van oorlog en conflict. Dat is de kern van onze organisatie. Respect voor het internationaal humanitair recht en de mensenrechten zou een hoeksteen moeten zijn van elk beleid. Helaas is dat in conflictgebieden niet altijd zo. Daarom werken we samen met partners die strijden voor gelijke rechten in conflictgebieden zoals Palestina en Syrië. 

# Heropbouw

Oorlogen en conflicten laten een spoor van vernieling na, zowel op het vlak van fysieke infrastructuur als van sociale relaties. 11.11.11 pleit voor ambitieuze en doordachte investeringen in de heropbouw van zowel die infrastructuur als het sociale weefsel.

Image
verwoest bombardement

# Internationaal recht

Wereldwijd worden het internationaal humanitair recht, dat bepaalt wat mag en niet mag in oorlogen en conflicten, op grote schaal geschonden. Hetzelfde geldt voor net als mensenrechten. Voor ons is dat internationaal recht een hoeksteen van het Belgische en Europese buitenlandbeleid. Daarom doen we er alles aan opdat die basisrechten altijd en overal worden gerespecteerd. 

Image
bezetting Palestina internationaal recht

# Humanitaire samenwerking

Gewapende conflicten, epidemieën, hongersnoden en natuurrampen hebben een verwoestende impact op de levens van miljoenen mensen wereldwijd. Samen met onze partners geven we steun waar we kunnen. Daarnaast pleiten we voor voldoende en kwaliteitsvolle humanitaire steun aan slachtoffers van gewapende conflicten.

Image
overstroming filipijnen