Image
microfoon voorgrond mensen achtergrond

Praat mee over de toekomst en word beleidsvrijwilliger bij 11.11.11

Image
vrijwilligersvacature AV en RvB

Sta jij vol overtuiging in jouw 11.engagement?

Stel je dan kandidaat als beleidsvrijwilliger bij de Algemene Vergadering en/of bestuursvrijwilliger bij de Raad van Bestuur van 11.11.11.

De Algemene Vergadering komt jaarlijks eenmaal samen in de kantoren van 11.11.11 in Brussel en eenmaal online.  

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen behalve in de zomer.

Ik stel me kandidaat

Aanbod

Voor jou is het duidelijk: jouw vrijwillig engagement bij 11.11.11… Dat doe jij uit overtuiging. Om de missie van 11.11.11 mee te helpen realiseren. Vele ééntjes samen, weet je wel. Binnen de Algemene Vergadering/Raad van Bestuur bij 11.11.11 kan jij de vertegenwoordiger zijn van alle andere donateurs/lokale vrijwilligers/evenementvrijwilligers/activisten/kantoorvrijwilligers of enig welk vrijwillig engagement jij aangaat bij 11.11.11. Samen met de andere vrijwilligers die in deze bestuursorganen zetelen.   

Net als een olifant durf jij luid te toeteren en ben je niet bang om in de figuurlijke ‘porseleinen kast’ iets te breken. Als bestuursvrijwilliger krijg je de kans om mee te groeien mét en te bouwen áán de organisatie.  

Als beleidsvrijwilliger sta je er ook niet alleen voor. Je wordt warm onthaald door herverkozen bestuurs- en beleidsvrijwilligers en de beroepskrachten op het secretariaat. Je wordt gevoed met inhoudelijke denkoefeningen en de nodige vorming.  

Profiel 

Jouw goesting en enthousiasme primeren maar herken je jezelf in één of meerdere van onderstaande criteria, dan ben jij sowieso een topkandidaat:  

 • Ervaring met de organisatie van een bedrijf/vereniging​  

 • Financiële competenties​  

 • Voeling met beweging maken en de verschillende vrijwilligersengagementen die er zijn ​  

 • Kritisch durven zijn/dingen in vraag durven stellen ​  

 • Out-of-the-box durven denken ​  

 • Ambassadeur zijn van jouw vrijwillig engagement (zij het lokaal vrijwilliger, medewerker nationaal evenement, donateur, kantoorvrijwilliger, activist...) ​  

 • Bereid zijn om af te stemmen met andere bestuurs- en beleidsvrijwilligers en de vrijwilligerscommunity ​  

Image
microfoon voorgrond mensen achtergrond

Raad van Bestuur (RvB) en Algemene Vergadering (AV), de 2 beslissingsorganen van 11.11.11

11.11.11 is een netwerk van 11.11.11-vrijwilligers, vrijwilligers bij organisaties aangesloten bij het 4de pijlersteunpunt, lidorganisaties, donateurs, internationale partners en sympathisanten. In haar bestuursorganen, de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur komen vertegenwoordigers van dit netwerk samen om beslissingen te maken over enerzijds het beleid en anderzijds de dagelijkse werking van 11.11.11  

Algemene Vergadering (AV)

op de agenda:

 • grote beleidslijnen 11.11.11  

 • goedkeuring rekeningen en begroting  

 • beslissen over statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, uitsluiting van leden 

samenstelling 

 • 1 vertegenwoordiger van elke lidorganisatie 

 • 5 vertegenwoordigers van organisaties, aangesloten bij het 4de Pijlersteunpunt  

 • 25 vertegenwoordigers van vrijwilligers  

 • de 2 experten uit de RvB 

frequentie overleg: 

 • komt 2 keer per jaar samen: in juni fysiek en in december online. Telkens 18u-20u.  

 • indien fysiek is dit in Brussel en bieden we vooraf een (vrijblijvende) denk/doesessie aan.  

Raad van Bestuur (RvB)

samenstelling:  

 • 8 vertegenwoordigers van lidorganisaties 

 • 5 vrijwilligers die ook voor 11.11.11 in de AV zetelen

 • 1 vrijwilliger uit een 4de pijler-organisatie  

 • 2 experten 

frequentie overleg: 

 • komt 1 keer per maand samen om beslissingen te nemen, behalve in de zomermaanden en de maanden dat er Algemene Vergadering (AV) is. Dit betekent dat de RvB 8 keer per jaar bijeen komt.  

 • daarnaast organiseren we 2 halve denkdagen per jaar, waar bestuursleden de kans hebben om dieper in te gaan op een specifiek thema

Infosessie voor geïnteresseerde vrijwilligers

Goesting gekregen om jou kandidaat te stellen? Laat het ons dan als de bliksem weten via het formulier hieronder.

Goesting, maar toch nog wat vragen?

Op maandag 27 november organiseren we een online infosessie.  Hier krijg je de nodige info en kan je je vragen kwijt.  Ben je er graag bij? 

Lees meer over de sessie

Of schrijf je meteen in

Je kan natuurlijk ook terecht bij een vrijwilligersondersteuner via vrijwilliger[at]11.be of 0473/24 05 10.