ACV

Het ACV dankt zijn eigenheid aan: 

zijn visie op arbeid, mens en samenleving zijn christelijke inspiratie en zingeving zijn eenheid in professionele en interprofessionele werking zijn interne solidariteit zijn centrale weerstandskas zijn degelijk gevormde militanten zijn inzet voor de zwaksten en gelijke kansen zijn verbondenheid met vrije vakbonden in de derde wereld.

Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
België

02 246 32 26