ACV

Het ACV dankt zijn eigenheid aan: 

zijn visie op arbeid, mens en samenleving

zijn christelijke inspiratie en zingeving

zijn eenheid in professionele en interprofessionele werking

zijn interne solidariteit

zijn centrale weerstandskas

zijn degelijk gevormde militanten

zijn inzet voor de zwaksten en gelijke kansen

zijn verbondenheid met vrije vakbonden in de derde wereld.

Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
België

02 246 32 26