Image
Groepsfoto van alle deelnemers op het strand

11.11.11 voor vrijwilligers

Ben je vrijwilliger bij 11.11.11? Dan vind je hier een overzicht van de informatie die voor jou relevant is.

Internationaal inzoomen in Lima

Beweging
Image
Maria Elena Lima

Wie is Maria Elena?

Maria Elena is een Peruviaanse uit Chimbote, actief bij burgervereniging 'Instituto Natura'. Natura ondersteunt lokale organisaties aan de kust in Noord-Peru die werken rond ecologie en sociale rechtvaardigheid in deze kustzones. Maria Elena ondersteunt organisaties in hun beleidsacties die een halt toeroepen aan het wangedrag van ontginningsbedrijven in de vis-, olie- en mijnbouwsector. Samen vechten zij tegen de schendingen van rechten van de lokale gemeenschappen en voor het behoud van bestaansmiddelen en de omgeving!

Wat inspireert Maria Elena?

Maria Elena is geïnspireerd door voorbeelden van burgerverzet die belangrijke transformaties hebben bereikt in de strijd om hun rechten. Ze is geïnspireerd door de zekerheid dat klimaat- en milieurechtvaardigheid kan bereikt worden door te kijken en te leren van eerdere ervaringen en kennis van lokale gemeenschappen omtrent waardige participatie en milieubeheer.

Maria Elena vertelt ons dat kleine successen persoonlijke en gemeenschapsveranderingen kunnen teweegbrengen die ingaan tegen de visie die de commercialisering van de natuur goedkeurt.

Image
Lima Boot
Image
Lima Kust

Welke rol zie jij voor vrijwilligers?

Vrijwilligers zijn onze bondgenoten. Zij geven ons hoop dat wij samen strijden voor dezelfde uitgangspunten, namelijk het recht op een waardig leven in een gezond leefmilieu, zelfbeschikkingsrecht en respect voor ons grondgebied en degenen die het bewonen. Een vredevolle wereld waar sociale en milieurechtvaardigheid het uitgangspunt vormen. Vrijwilligers maken de processen van ongelijkheid mee zichtbaar. Deze zichtbaarheid is samen met beleidsbeïnvloeding de sleutel tot deze rechtvaardige wereld.