Image
Tafelgesprek Hassselt in de wereld

"We zijn verbonden, internationale solidariteit is de weg vooruit"

Event

Voor het eerst sinds haar aanstelling als minister van Ontwikkelingssamenwerking ging Meryame Kitir (SP.A) in gesprek met onze directeur Els Hertogen. Decor van het gesprek was de debattafel ‘Hasselt in de wereld’. Ook Hasseltse schepen van Internationale Solidariteit Joost Venken schoof aan. De drie spraken over solidariteit, de toekomst van ontwikkelingssamenwerking en de impact van de coronacrisis. 

Om het coronaveilig te houden, verliep het gesprek zonder publiek en werd het live gestreamd. Kijkers konden vooraf vragen doorsturen of online tijdens het debat. 

Ons gedrag en de keuzes die wij hier maken, hebben impact op mensen wereldwijd, en omgekeerd. We zijn met elkaar verbonden op een gelijkwaardige manier.

Els Hertogen
Directeur 11.11.11
Image
Tafelgesprek Hassselt in de wereld
©️ Mies Cosemans

Een van die vragen ging over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerkingssector. "De grootste uitdaging de komende jaren is duidelijk maken dat internationale solidariteit meer is dan louter ontwikkelingssamenwerking", legt Els Hertogen uit. "Ons gedrag en de keuzes die wij hier maken, hebben impact op mensen wereldwijd, en omgekeerd. We zijn met elkaar verbonden op een gelijkwaardige manier. Het onrecht en de ongelijkheid tussen mensen moeten we wegwerken door te herverdelen. En dat vraagt solidariteit over de grenzen heen."

Sociale rechtvaardigheid is de weg vooruit. En dat doe je niet alleen door geld te geven, maar door samen het systeem aan te pakken.

Joost Venken
Hasselts Schepen van Internationale Solidariteit

Het is een visie waar ook de minister achter staat. "Ik ben blij om te horen dat we met zijn allen de shift naar internationale solidariteit maken. Waar ik vooral op wil inzetten de komende jaren zijn sociale bescherming en klimaat." Het zijn volgens de minister belangrijke hefbomen om mensen van onderuit te versterken, én de uitdagingen van onze planeet aan te gaan. "Ik vind het ook belangrijk om resultaten te tonen aan mensen. Want internationale solidariteit doet er toe, we boeken echt vooruitgang."

Op lokaal vlak is er ook een verschuiving, merkt schepen Joost Venken op. "Iedereen beseft al lang dat het geen éénrichtingsverkeer meer is. We moeten nu samenwerken op een duurzame manier. Sociale rechtvaardigheid is de weg vooruit. En dat doe je niet alleen door geld te geven, maar door samen het systeem aan te pakken. En daar spelen we allemaal een rol in, ook de inwoners van onze stad."

Wat met corona?

Bij veel kijkers leven er vragen over de impact van de coronacrisis. Wordt de ongelijkheid weer groter?

"Covax, het wereldwijde initiatief van de WHO om vaccins aan te kopen en eerlijk te verdelen, is een fantastisch plan", vindt Els Hertogen. "Maar zodra de druk op vaccins toeneemt, zie je dat heel wat landen dit mooie principe verlaten. Ze trekken hun middelen terug en kiezen voor een eigen voorraad vaccins.

Image
Tafelgesprek Hassselt in de wereld
©️ Mies Cosemans

Daarnaast leven miljoenen mensen wereldwijd van de informele economie. Zij hebben geen sociaal vangnet als hun werk door de pandemie wegvalt. Daarom blijven we hameren op die internationale solidariteit en op overheden om o.a. de patentenregeling te herzien. In deze crisis spelen we als middenveld een essentiële rol door schendingen van mensenrechten bloot te leggen en organisaties op het terrein te steunen."

Ook Minister Kitir vindt het Covax-initiatief cruciaal om zo tot een juiste verdeling van vaccins te komen. "We zien nu dat de vaccins niet eerlijk verdeeld worden, en dat kan niet. Voor ieders veiligheid is het belangrijk dat we allemaal een vaccin krijgen. We zijn verbonden met elkaar, dus moeten we er voor zorgen dat we met zijn allen verlost geraken van dit virus."

In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat we naar een groeipad van 0,7% gaan op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Om dit te kunnen realiseren, moeten we allemaal efficiënt samenwerken, niet ieder vanop zijn eigen eiland."

Meryame Kitir
Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Sociaal en ecologisch

Inzetten op het sociaal-economische binnen de grenzen van onze planeet, dat is de hoofdconclusie van het gesprek. Maar hoe gaan we daarin investeren?

Minister Kitir: "Door de pandemie gaan we realistisch moeten zijn, de crisis heeft een prijskaartje in ons land. Maar we hebben in het regeerakkoord afgesproken dat we naar een groeipad van 0,7% gaan op vlak van ontwikkelingssamenwerking. We bekijken nu hoe we dat kunnen realiseren. Voor mij is het daarom belangrijk dat we allemaal efficiënt samenwerken, en niet ieder vanop zijn eigen eiland." 

Herbekijk het gesprek

Naast de toekomst van ontwikkelingssamenwerking en de gevolgen van de pandemie kwamen ook klimaat, rechtvaardige fiscaliteit, handel, schuldverlichting, … aan bod.

Je kan de volledige livestream herbekijken op Facebook. Een aanrader als je meer wilt weten over de uitdagingen waar we met zijn allen voorstaan. En vooral, op welke manier we die kunnen aanpakken. 

Image
Tafelgesprek Hassselt in de wereld