Image
Activisten op de klimaattop

Wat is de COP28 en waarom is zo’n klimaattop nog belangrijk?

Actualiteit

Van 30 november tot 12 december vindt in Dubai de VN-klimaatconferentie COP28 plaats. Dat is de belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst van bijna alle landen om afspraken te maken over het klimaat. Maar over het belang van zo’n conferenties is er vaak heel wat doen. Kiki Berkers, die als klimaatexpert bij 11.11.11 zelf ook afzakt naar COP28, legt uit waarom klimaatconferenties wél nog belangrijk zijn.  

Wat is de COP28?

De COP is de belangrijkste jaarlijkse vergadering in de internationale klimaatonderhandelingen. Alle landen die het VN-klimaatverdrag van 1992 ondertekend hebben zijn aanwezig. Maar ook activisten, organisaties uit het middenveld (zoals 11.11.11), wetenschappers en bedrijven zijn van de partij. Tijdens de klimaatconferentie bespreken de verschillende partijen oplossingen om de wereldwijde opwarming te beperken tot 1,5°C

Dit jaar vindt de 28ste editie van de klimaattop plaats in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.  

Image
Activisten op de klimaattop
Activisten protesteren tijdens de COP. © Oliver Kornblihtt / Mídia Ninja

Waarom is de klimaattop belangrijk?

“1,5°C was de afspraak, 2,9°C is de toekomst” 

Met de huidige klimaatplannen stevenen we af op een opwarming van 2,5 tot 2,9 graden Celsius. Dat is bijna dubbel zoveel als het afgesproken doel van 1,5 graden Celsius in het Parijsakkoord. Daardoor zullen hittegolven, extreme droogte, overstromingen en andere natuurrampen meer én intenser voorkomen in de toekomst.  

De klimaatcrisis voelen we nu ook al in België en in Europa. Denk maar aan de overstromingen in Pepinster in 2021 of de bosbranden die elke zomer door Griekenland en Frankrijk woeden. Toch zijn het vooral de mensen en landen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, die de grootste klappen ontvangen en er het hardst voor opdraaien. Dat klimaatonrecht moet stoppen. 

COP28 biedt wereldleiders dé kans om hun aanpak van de klimaatcrisis bij te sturen. Want voor de allereerste keer ooit zal men gebruikmaken van de Global Stocktake: een soort inventaris om te bekijken hoever alle landen staan in het beperken van de opwarming en wat er nog nodig is qua aanpassingen en middelen. 

Image
Klimaatactivisten op COP
Op de klimaattop zoeken wereldleiders, bedrijven, wetenschappers, activisten en middenveldorganisaties samen naar oplossingen om de klimaatcrisis aan te pakken. © Oliver Kornblihtt / Mídia Ninja

“Onderhandelingen zetten druk op landen voor ambitieuzer klimaatbeleid” 

Hoewel we dus niet op weg zijn om de opwarming van de aarde onder een veilige grens van 1,5 graden te houden, zijn de oplossingen er wel. En om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we de oorzaak uitroeien: fossiele brandstoffen op een snelle en rechtvaardige manier wereldwijd uitfaseren. Hetzelfde met de fossiele subsidies. Daarbij is een rechtvaardige overstap op hernieuwbare energie hoognodig. 

Daarnaast is COP28 ook de plaats om landen te herinneren aan hun beloftes. Zo werd op de vorige klimaatkop een Loss & Damage fonds, of klimaatschadefonds, opgericht om slachtoffers na klimaatrampen bij te staan. Dat fonds moet nu eindelijk in werking treden.

Verder moeten rijke industrielanden hun belofte van 100 miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering waarmaken. Die hebben klimaatgevoelige landen nodig om hun doelstellingen na te komen en zich aan te passen aan de klimaatcrisis waarvan zij de hardste gevolgen ondervinden.  

Er ligt veel op tafel. En zo zet COP28 druk op landen om hun klimaatplannen nog ambitieuzer te maken.   

“Samen de klimaatcrisis aanpakken” 

COP28 is tenslotte ook belangrijk omdat wereldleiders, bedrijven, wetenschappers, activisten en middenveldorganisaties samen naar oplossingen zoeken. De klimaatcrisis stopt niet aan landsgrenzen, het is een internationaal probleem. En daarvoor moet je dus internationaal samenwerken. Ontmoeting en dialoog is daarbij cruciaal. 

Ontdek de eisen van 11.11.11