Image
Poster Een Verkeerde Toekomst (crop)

Vertoon de film 'Een Verkeerde Toekomst' in je klas

Actualiteit

De film 'Een Verkeerde Toekomst' van Michaël R. Roskam is een samenwerking van de regisseur, Natali Broods, Romy Louise Lauwers en Jan Decleir, voor 11.11.11. Bekijk samen met je leerlingen de film in je klas.

De film speelt zich af in het jaar 2043. De wereld zoals we hem kennen is voorgoed veranderd. Dona (Romy Louise Lauwers) gaat samen met haar opa Jules Praat (Jan Decleir) en tante Tina (Natali Broods) na hoe het allemaal begon.

(G)een verkeerde toekomst

Welke erfenis willen onze politici nalaten? De klimaatverandering slaat nu al hard toe, vooral in ontwikkelingslanden. Dat is geen doemdenkerij, maar de realiteit.

Met deze kortfilm roepen we onze politici op om moed te tonen. Om niet terug te plooien binnen de eigen grenzen, maar voluit te kiezen voor internationale samenwerking en solidariteit. En om op lange termijn te durven denken. Dat is niet alleen nodig voor ons klimaat, maar ook voor armoede, ongelijkheid, migratie en mensenrechten. Het resultaat van zo?n beleid is dat iedereen erop vooruit gaat. De keuzes van vandaag bepalen de wereld van morgen.

Image
Tante Tina (40) (Natali Broods): tante van Dona

Personages

Jules Praat (70) (Jan Decleir): opa van Dona, één van de veroordeelden van de Internationale klimaatrechtbank van Monteverde in 2023. Jules heeft 5 jaar in de gevangenis gezeten en 20 jaar huisarrest gekregen.

Dona (16+) (Romy Louise Lauwers): zij maakt voor het lesvak Nederlands een vlog over haar familiegeschiedenis.

Extra info:

 • Regisseur : Michaël R. Roskam 
 • Bekijk de film op  www.eenverkeerdetoekomst.be
 • Doelgroep: leerlingen secundair onderwijs
 • Duur: vertoning film (13 minuten) + nagesprek met je leerlingen (20 minuten)

Nagesprek

Nadat je de film vertoond hebt, kan je een nagesprek doen met je leerlingen.

Enkele mogelijke vragen:

 • Wat vond je van de kortfilm? Wat vond je van het verhaal?
 • Hoe kijk jij naar het thema klimaat?
 • Wat als ? opa wel initiatief had genomen?
 • De film werpt een blik in de toekomst; hoe zie jij de toekomst?
 • Wie moet volgens jou zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen om de klimaatverandering aan te pakken?
 • ...

Of je kan een nabespreking doen aan de hand van enkele stellingen:

Mogelijke stellingen:

 • Of we nu vandaag of morgen reageren, veel verschil zal het niet uitmaken.
 • Politici moeten over de partijen heen samenwerken om juiste beleidsmaatregelen te treffen.
 • De keuzes van vandaag bepalen de wereld van morgen.
 • Het is een internationale verantwoordelijkheid en een verplichting om de armste landen bij te staan in hun klimaatuitdagingen.
 • ...

Achtergrondinfo

Dossier Klimaatrechtvaardigheid

Klimaat en ontwikkeling zijn twee zijden van dezelfde munt. Klimaatverandering kan decennia van ontwikkelingsinspanningen tenietdoen. Droogtes, overstromingen, hittegolven en de stijgende zeespiegel spelen nu al honderden miljoenen mensen over de hele wereld parten.

 

 

Dossier 'Het gezicht van klimaatverandering'

Klimaatverandering verdrijft mensen van huis. Door extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en de stijgende zeespiegel worden plaatsen tijdelijk of voorgoed onbewoonbaar. Voor arme mensen in lage-inkomenslanden is het risico op ontheemding door rampen of milieudegradatie het grootst. Vandaag al moeten er meer mensen vluchten als gevolg van natuurrampen dan als gevolg van conflict en geweld.