Image
Het conflict tussen Israël en Palestina laait op.

Stop de vicieuze cirkel van het geweld in Israël en Palestina

Actualiteit

Na een ongekende verrassingsaanval van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas op Israël dit weekend, blijft het geweld genadeloos voortduren. Het menselijk leed neemt elk uur toe. Vooral gewone burgers zijn het slachtoffer van deze nieuwe opflakkering in het langdurige conflict.

11.11.11 veroordeelt uitdrukkelijk elke vorm van geweld tegen Israëlische en Palestijnse burgers. We roepen België en de EU op om onmiddellijk maatregelen te nemen om de Palestijnse en Israëlische burgers te beschermen, en de escalatie van geweld in de regio te stoppen.

Bij de feiten: wat gebeurt er momenteel in Israël-Palestina?

  • De Palestijnse terreurorganisatie Hamas heeft op zaterdag 7 oktober Israël verrast met minstens 2.000 raketaanvallen. 
  • Gewapende Hamas-commando's zijn ook de grens overgestoken en hebben meer dan 100 Israëlische soldaten en burgers ontvoerd. Ze richtten ook een bloedbad aan onder Israëlische burgers.  
  • Israël heeft daarop de staat van oorlog uitgeroepen en als reactie verwoestende luchtaanvallen op de Gazastrook (Palestina) gelanceerd. Er wordt hierbij niet of nauwelijks onderscheid gemaakt tussen burgers en militaire doelwitten.  
  • In Israël zijn al zeker 1.300 doden en 3.400 gewonden geteld, in Palestina ruim 1.300 doden en meer dan 6.000 gewonden. Vooral gewone burgers zijn het slachtoffer. 
  • Meer dan 340.000 Palestijnen zijn al op de vlucht geslagen.
  • Israël heeft de meer dan 2 miljoen inwoners van Gaza volledig afgesloten van water, voeding, stroom en brandstoffen. In Gaza raken de voorraden stillaan op en is de elektriciteit al uitgevallen. Dit is een collectieve bestraffing van burgers, wat strikt verboden is onder internationaal recht.
  • Israël plant een volledige belegering van Gaza en roept daarvoor honderdduizenden reservisten op.
Image
Het conflict tussen Israël en Palestina laait op.
Palestijnse burgers blijven machteloos en in puin achter na Israëlische luchtaanvallen. Het geweld tegen onschuldige Israëlische en Palestijnse burgers moet stoppen. © REUTERS/Mohammed Salem

11.11.11: “Geweld stoppen is prioritair”

Aanvallen op Israëlische en Palestijnse burgers zijn onaanvaardbaar en moeten met klem veroordeeld worden. Het doden, ontvoeren en gijzelnemen van burgers zijn oorlogsmisdaden. Willekeurige bombardementen op een dichtbevolkt gebied als Gaza is dat ook.   

België en de Europese Unie moeten onmiddellijk maatregelen nemen om de escalatie van geweld in de regio te stoppen, en de burgerbevolking – zowel in Israël als Palestina – te beschermen. Naast diplomatieke inspanningen gericht op een onmiddellijk staakt-het-vuren, moeten de onderliggende oorzaken van dit conflict ten gronde aangepakt worden: de bezetting van Palestijns grondgebied en het Israëlische apartheidsregime. 

Image
Willem Staes, beleidsmedewerker Midden-Oosten bij 11.11.11

Onschuldige burgers zijn altijd het eerste slachtoffer van oorlog en geweld. De EU moet duidelijk maken dat de bescherming van burgers cruciaal is, maar doet voorlopig het tegenovergestelde, o.a. door ermee te dreigen om de ontwikkelingssamenwerking met Palestina op te schorten. Daarmee tref je echter niet Hamas, enkel onschuldige burgers.

Willem Staes
Midden-Oostenexpert bij 11.11.11

Goed om te weten: tegen welke achtergrond vindt dit allemaal plaats?

Israël legt de Gazastrook al sinds 2007 een blokkade op, waarbij het gebied grotendeels van de buitenwereld wordt afgesloten. Meer dan 2,1 miljoen Palestijnen leven in Gaza in wat vaak de “grootste openluchtgevangenis ter wereld” wordt genoemd. De blokkade veroorzaakte een enorme humanitaire crisis: 97% van het stromend water in Gaza is ongeschikt voor consumptie, bijna de helft van de bevolking is werkloos, en 80 % van de bevolking is afhankelijk van internationale steun. 

Sinds 2008 lanceerde Israël reeds zes militaire operaties tegen de Gazastrook. Duizenden Palestijnse burgers werden daarbij gedood door het Israëlische leger, dat op grote schaal oorlogsmisdaden pleegde. Het Internationaal Strafhof voert momenteel ook een onderzoek naar de situatie in Palestina.  

De blokkade van Gaza is slechts één aspect van de Israëlische bezetting van Palestina, en het apartheidsregime dat Israël oplegt aan het gehele Palestijnse volk. 

De afgelopen maanden is er sprake van een ongeziene geweldsescalatie in bezet Palestijns gebied. Volgens de VN werden in 2023 al meer dan 210 Palestijnen gedood, het hoogste aantal in twee decennia. Sinds het aantreden van de extreemrechtse regering-Netanyahu (eind 2022) voert Israël het tempo van de bezetting op een ongeziene wijze op, via de bouw van duizenden nieuwe nederzettingen, de vernieling van Palestijnse huizen, en grootschalig geweld van kolonisten tegen Palestijnse burgers in de Westelijke Jordaanoever. Ook de spanningen aan de Haram Al-Sharif/Tempelberg in Jeruzalem bereikten de afgelopen maanden een nieuw “hoogtepunt”.