Image
Waslijn met stralende medewerkster bij atelier Rinoo in Kameroen

RINOO doorbreekt het taboe rond menstruatiearmoede

Resultaat

Investeren in een betere wereld, zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Doris Ngum doet er, in samenwerking met het Belgische vierdepijlerproject RINOO, alles aan om het taboe rond menstruatie te doorbreken én de toekomst van kwetsbare meisjes en vrouwen beter te maken.

In Kameroen, en vele andere Afrikaanse landen, is naar school gaan voor veel meisjes geen evidentie. Naast het probleem van armoede, mist 60% van de meisjes gemiddeld 6 schooldagen per maand omdat ze geen toegang hebben tot maandverband. Om zowel armoede als het probleem van menstruatiearmoede aan te pakken, startte RINOO in 2018 met een naaiatelier in Kameroen. Daar maken ze Papilio, een herbruikbaar maandverband.

Vijftig vrouwen aan het werk

"In ons naaiatelier werken nu 20 vrouwen fulltime. Naast het naaiatelier zetten we nog andere campagnes en projecten op poten, zoals een kruidenierswinkeltje, kippenkwekerij… Daar zijn op dit moment 30 vrouwen deeltijds aan de slag”, vertelt Doris die het naaiatelier coördineert vanuit haar organisatie ROYALTY WORLD. “De verspreiding en verkoop kwamen moeizaam op gang: onze maandverbanden zijn iets duurder maar van hoge kwaliteit en comfortabel. Intussen hebben we al 60.000 maandverbanden genaaid.

De vrouwen die in het naaiatelier werken, zijn vooral alleenstaande moeders. “Om hen de kans te geven werk en kinderen te combineren, richten we ook een crèche en wijkschool op . Zo werken we met onze maandverbanden niet alleen aan het probleem van menstruatiearmoede, maar pakken we ook de armoede bij deze kwetsbare vrouwen aan.

Image
Medewerksters RINOO aan het werk in het naaiatelier
Vrouwen aan het werk in het naaiatelier

Om hen de kans te geven werk en kinderen te combineren, richten we ook een crèche en wijkschool op . Zo werken we met onze maandverbanden niet alleen aan het probleem van menstruatiearmoede, maar pakken we ook de armoede bij deze kwetsbare vrouwen aan.

Doris Ngum
RINOO in Kameroen
Image
Team van RINOO

RINOO zet ook in op sensibilisatie

Naast het naaiatelier zetten RINOO en zijn partners zich ook in voor sensibilisatie. “We zetten een grote campagne op waarbij we 15.000 meisjes bereikten”, legt Doris uit. “We gingen in heel veel scholen praten. 70% van de meisjes die we spraken, gebruikt nooit maandverband. Omdat het taboe is om ernaar te vragen of er simpelweg niet genoeg geld is om het te kopen. De meisjes behelpen zich dan maar met wc-papier, oude kranten of soms zelfs gras. Vaak blijven ze tijdens hun menstruatieperiode dan maar gewoon thuis.

Interesse uit het buitenland

Het project is intussen ook buiten Kameroen bekend geraakt en vanuit verschillende landen is er vraag om een atelier op te starten: Uganda, Nepal, Sierra Leone.  In Sierra Leone wordt op dit moment een naaiatelier uit de grond gestampt.

 

Waarom zet Doris zich dag in dat uit in?

Waarom Doris het zo belangrijk vindt om zich in te zetten? “Ik heb zelf de kans gehad om te studeren in het buitenland, maar keerde een aantal jaren geleden terug naar mijn geboortewijk in Kameroen. Daar kunnen maar weinig kinderen naar school, is er veel kleine criminaliteit en zijn er veel tienerzwangerschappen. In de projecten die ik doe, concentreer ik me daarom heel erg op positie van de vrouw. Ik leg het accent op zelfontplooiing, waardigheid, leiderschap en werk veel rond ondernemerschap.”  

Maar weinig kinderen kunnen er naar school, er is veel kleine criminaliteit en zijn er veel tienerzwangerschappen. In de projecten die ik doe, concentreer ik me daarom heel erg op positie van de vrouw.

Doris Ngum
RINOO in Kameroen
Image
Waslijn bij atelier Rinoo in Kameroen

Investeer je mee?

Vrouwen spelen een cruciale rol als motor voor duurzame ontwikkeling. Investeer daarom in vrouwenrechten en zorg zo mee voor meer gendergelijkheid.