Image
Protesten in Peru

Peru wil VN het land uitschoppen

Actualiteit

In een ongekende zet heeft Peru diplomatieke spanningen met de Verenigde Naties (VN) opgestookt nadat parlementsleden vroegen om de VN-vertegenwoordiger in het land persona non grata te verklaren. De escalatie volgt nadat de VN zich kritisch uitliet over aanvallen op de Peruviaanse rechterlijke macht. 

Sinds president Dina Boluarte de plak zwaait in Peru, na de afzetting van haar voorganger Pedro Castillo, is de onrust in het land enkel verder geëscaleerd. Buitengerechtelijke arrestaties en extreem geweld tegen betogingen voor nieuwe verkiezingen met 56 doden tot gevolg werden al snel tekenend voor de politieke instabiliteit in Peru. ​Het nieuwste mikpunten van die antidemocratische maalstroom? De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. 

De bal ging aan het rollen toen het Peruaanse Congres vorige week een motie stemde om een onderzoek te starten naar de leden van de Nationale Raad van Justitie, verantwoordelijk voor de benoeming van rechters en openbare aanklagers in het land. Deze motie, die potentieel de afzetting van de Raadsleden kan veroorzaken, gaf de aanzet tot een publieke strijd om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Peru. 

Dat leidde tot scherpe kritiek vanwege de VN. Onder meer Hoge Commissaris voor Mensenrechten Volker Türk uitte zijn bezorgdheid en waarschuwde voor de mogelijke impact op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de scheiding der machten. Türk wees erop dat er alleen dit jaar al 18 pogingen waren tot inmenging in autonome constitutionele organen in Peru. 

VN-vertegenwoordiger persona non grata

De Peruaanse reactie op de VN-kritiek was fel. Parlementsleden riepen het ministerie van Buitenlandse Zaken op om diplomatieke stappen te ondernemen tegen de VN-vertegenwoordiger en vroegen zelfs om hem als persona non grata te verklaren. Op 12 september bracht het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een persbericht uit waarin het zijn "verbazing" over de VN-verklaring uitte. 

Dit is een klap voor de Peruaanse bevolking en brengt ons dichter bij de afbraak van onze democratie.

11.11.11-partner CNDDHH

11.11.11-partner Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) veroordeelt de motie in het Congres en waarschuwt voor de zware gevolgen: “Het onderzoek naar de Nationale Raad van Justitie is een klap voor de Peruaanse bevolking. Deze situatie zorgt voor een nog verdere delegitimering van het Congres en brengt ons steeds dichter bij de afbraak van onze democratie.” 

Middenveld strijdt tegen uitbuiting

11.11.11 vraagt dat ook ons land de situatie nauwlettend opvolgt en mensenrechtenorganisaties blijft steunen die zich uiten tegen de antidemocratische tendens en toenemende uitbuiting. Zo publiceerde haar partner CNDDHH een scherp statement samen met 60 andere organisaties waarin ze de aanval op de rechterlijke macht en het machtsevenwicht in Peru veroordeelden. ​ 

Het komt erop aan het Peruaanse middenveld te steunen. Zij grijpen zoveel mogelijk in en verdedigen de democratische waarden.

11.11.11-expert Fay Vastenhoud

“Het komt er nu op aan om het Peruviaanse middenveld volop te steunen,” benadrukt 11.11.11-expert Fay Vastenhoud. “Zij houden vinger aan de pols en grijpen zoveel mogelijk in – van de concrete opvolging van uitbuiting en geweld vanuit de autoriteiten tot volkscampagnes die democratische waarden verdedigen.”