Image
Oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne: reactie 11.11.11

Actualiteit

Ook 11.11.11 is geschokt door de Russische invasie van Oekraïne, die een zware schending is van het internationaal recht. We hopen op een snel staakt-het-vuren en terugtrekking van de Russische troepen van het Oekraïnse grondgebied, en betuigen onze solidariteit met de Oekraïense burgerbevolking. 

We vragen de Belgische regering om de Oekraïense bevolking zoveel mogelijk te steunen. 11.11.11 is tevreden dat minister van Internationale Samenwerking Kitir vijf miljoen euro vrijmaakte voor humanitaire steun en dat staatssecretaris voor asiel en migratie Mahdi binnen de EU aan de kar trok voor de activering van de richtlijn voor tijdelijke bescherming.
 

Image
Protest Oekraïne

Sancties

We verwelkomen ook de instelling van sancties tegen Rusland, en roepen op om de uitvoering en verdere implicaties hiervan nauwgezet op te volgen en te evalueren. 11.11.11 vraagt de Belgische regering om alle mogelijke diplomatieke maatregelen te nemen die tot een de-escalatie kunnen bijdragen, en alle nodige medewerking te verlenen aan de opgestarte vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland. België kan eveneens een actieve diplomatieke rol spelen in de Speciale Sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die bijeengeroepen werd onder de Uniting for Peace procedure. 

Internationaal Strafhof

11.11.11 maakt zich daarnaast grote zorgen over het toenemende aantal berichten dat het Russische leger burgerdoelwitten viseert. We verwelkomen dan ook de aankondiging dat het Internationaal Strafhof een onderzoek zal openen naar de situatie in Oekraïne evenals het voorstel om een VN-Onderzoekscommissie voor Oekraïne op te richten, en roepen België op om hier alle nodige steun aan te verlenen. Tot slot roepen we alle partijen op om op korte termijn verdere stappen richting nucleaire ontwapening te zetten. 

Opvang mensen op de vlucht

Sinds de Russische invasie in Oekraïne op donderdag 24 februari 2022 zijn volgens de VN meer dan 874.026 Oekraïense vluchtelingen op de vlucht geslagen naar de buurlanden. Ongeveer 69.600 onder hen vervolgden hun reis vanuit Polen, Hongarije, Moldavië, Slowakije en Roemenië naar andere Europese landen. Als reactie op de komst van deze vluchtelingen aan de oostgrenzen van Europa heeft Frankrijk als voorzitter van de Europese Raad, gesteund door lidstaten zoals België, besloten om de activering van de richtlijn betreffende tijdelijke bescherming ter stemming voor te leggen tijdens een buitengewone zitting op donderdag 3 maart. Deze richtlijn voorziet in de onmiddellijke, tijdelijke opvang van mensen die bescherming zoeken in de EU in geval van de plotse aankomst van een zeer hoog aantal mensen op de vlucht.

Image
Vluchteling uit Oekraïne
© Belga

Samen met andere organisaties die opkomen voor de rechten van migranten verwelkomen we deze beslissing. Dit toont aan dat er mits politieke wil wel degelijk alternatieven bestaan voor het harde Fort Europa beleid van de laatste jaren. De activering van deze richtlijn kan een veelbelovend precedent scheppen voor de toekomst. Tegelijkertijd waarschuwen we voor een selectieve behandeling van de toegang tot bescherming. Verschillende berichten bereiken ons van aan de Poolse grens, dat mensen van kleur die Oekraïne ontvluchten de toegang tot de EU wordt verhinderd. Dit is in strijd met het internationale recht. Iedereen die het land ontvlucht moet op een veilige manier en op dezelfde basis doorgang krijgen. In België vragen we de gepaste omkadering zodat de opvang van vluchtelingen niet alleen berust op de actieve solidariteit van de burgers, maar dat ook de overheid verantwoordelijkheid opneemt. 

Ngo's en hulporganisaties schieten in actie

Steeds meer organisaties schieten te hulp, waaronder een aantal leden en partners van 11.11.11:

  • Caritas International activeert haar noodhulpmechanisme.  Het staat gezinnen bij die hun huis moesten ontvluchten en voorziet de eerste noodhulp in het Oosten van Oekraïne.
  • Dokters van de Wereld stelt grote hoeveelheden medisch materiaal ter beschikking en biedt psycho-medische hulp in de zelfverklaarde onafhankelijke republieken.
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Orbit vzw, 11.11.11 en andere lidorganisaties ijveren in België voor een gecoördineerde aanpak voor de bescherming van Oekraïners op de vlucht.
  • Lokale initiatieven die een band hebben met Oekraïne zamelen hulpgoederen in.  Zoals het Oekraïne Project Edegem.

Via hun website vind je heel snel hoe je zelf ook mee kan helpen.