Image
Politie pakken een vluchteling op

Factcheck: willen Belgen wel een menselijk migratiebeleid?

Actualiteit

Ja, zeker en vast! Meer dan de helft van de Belgen wil een migratiebeleid dat mensenrechten respecteert. Dat blijkt een recente enquête die IPSOS uitvoerde voor 11.11.11. “Belgen vinden het belangrijk dat solidariteit en mensenrechten centraal staan in de oplossingen voor de migratieproblematiek”, zegt Flor Didden, migratie-expert bij 11.11.11. 

Internettrollen genoeg die het tegendeel doen uitschijnen, maar uit een bevraging van meer dan 1.000 Belgen blijkt dat de meerderheid voorstander is van een menswaardig migratiebeleid.  

Enkele opvallende cijfers uit de enquête:

  • 53% van de ondervraagden vindt dat mensenrechten het uitgangspunt moeten zijn voor het Europese migratiebeleid, terwijl slechts 16% het daar niet mee eens is. De rest is onbeslist. 

  • 62% is het eens met een eerlijke verdeling van asielzoekers over de EU-lidstaten. Amper 13% is het daarmee oneens. 

  • 56% is voor financiële sancties tegen lidstaten die mensenrechtenschendingen begaan aan de Europese buitengrenzen. Slechts 14% is tegen. 

  • 52% van de Belgen vindt dat ons land werk moet maken van veilige, legale toegangswegen voor mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. 17% vindt dat niet. 

  • 51% vindt dat mensen die 5 jaar of langer zonder wettig verblijf in België wonen en kunnen aantonen dat zij geïntegreerd zijn, de kans moeten krijgen om legaal verblijf aan te vragen. 26% is het daar niet mee eens. 

  • 45% van de bevraagden wil dat de EU de nodige reddingscapaciteit biedt voor mensen die Europa proberen te bereiken via de Middellandse Zee. 26% gaat daarmee niet akkoord. 

Kort gezegd: er is steun voor veilige, legale toegangswegen. Voor een eerlijke verdeling van asielzoekers. En voor straffen aan Europese lidstaten die de rechten van mensen op de vlucht schenden.

Image
Gezin op de vlucht

Wake-up call voor politici

“Het is duidelijk dat migratie een thema is dat leeft bij de Belgen. Er leeft een negatieve perceptie. Maar wie iets dieper graaft, ziet een breed draagvlak voor mensenrechten en een redelijk asielbeleid. Ook deze peiling bevestigt dat,” benadrukt 11.11.11-expert Flor Didden. 

“Deze cijfers moeten een wake-up call zijn voor onze politici. We roepen beleidsmakers op om in te zetten op dit draagvlak in plaats van zich te laten opjagen door extreemrechts, met meer uitbuiting en geweld tot gevolg. Dat is solidair én logisch.” 

Draagvlak is er, beleid moet volgen

Ondanks dat draagvlak, zijn er weinig concrete maatregelen om mensenrechtenschendingen aan te pakken. Dát moet dan ook de topprioriteit zijn voor het EU-voorzitterschap dat ons land vanaf januari 2024 opneemt.  

“Hard optreden tegen landen die pushbacks begaan, met onder meer financiële sancties, mag geen taboe meer zijn,” zegt 11.11.11-expert Flor Didden. “Het kan niet dat landen honderden miljoenen ontvangen om grenzen te bewaken zonder respect voor de meest fundamentele regels.” 

Image
Flor Didden, Expert Migratie 11.11.11

We roepen beleidsmakers op om in te zetten op dit draagvlak in plaats van zich te laten opjagen door extreemrechts, met meer uitbuiting en geweld tot gevolg.

Flor Didden
Migratie-expert bij 11.11.11
Image
Logo EU - Gefinancierd door de Europese Unie

11.11.11 realiseerde deze survey met de financiële steun van de Europese Unie. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.

Image
Logo Presidency Project EU - ES BE HU

Header afbeelding: Politie pakken een migrant op het Griekse eiland Lesbos op. © ANGELOS TZORTZINIS / AFP via Belga Images.