Image
In je kot blijven en geregeld je handen wassen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

Een virus kent geen grenzen, solidariteit gelukkig ook niet

Opinie

Het coronavirus dreigt voor miljoenen mensen wereldwijd, en in het bijzonder in het Zuiden, de fatale klap te worden in een opeenstapeling van crises. We kunnen dit niet laten gebeuren. Bijna 200 Belgische organisaties en initiatieven dringen aan op duurzame oplossingen gebaseerd op solidariteit en schreven een gemeenschappelijk statement.

De impact van het virus legt de bestaande ongelijkheid pijnlijk bloot. Onvoldoende of ontoegankelijke medische zorg, ontbrekende sociale bescherming en gemeenschappen verscheurd door conflict. Naargelang waar ze wonen en hun economische situatie, vechten mensen met ongelijke wapens tegen de grootste gezondheidscrisis van de recente geschiedenis.

In je kot blijven en geregeld je handen wassen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 3 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon water of gezondheidszorg. Miljoenen leven in overvolle sloppenwijken waar social distancing onmogelijk is. In vluchtelingenkampen delen honderden mensen één kraan. Scholen sluiten, vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van toenemend intrafamiliaal geweld. Veel regimes maken gebruik van de huidige situatie om vrijheden aan te tasten, en onevenredig geweld te gebruiken maar ook om minderheden en iedereen die zich verzet tegen hun beleid aan te vallen. 

In de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel

Wat doe je als je ziek wordt in Mali, dat slechts drie beademingsmachines per één miljoen inwoners heeft? Miljoenen verliezen op dit moment hun baan, zeker ook in de informele sector, zonder vangnet om op terug te vallen. De voedselproductieketens zijn verstoord. Honderden miljoenen kwetsbare mensen dreigen in armoede en honger te belanden. Vrouwen - die minder toegang hebben tot formeel werk en sociale bescherming en die een groot deel van de zorg voor zieken op zich nemen - worden sterker getroffen door deze crisis.

We kunnen dit soort globale crises enkel succesvol aan met wereldwijde samenwerking en solidariteit met de meest kwetsbaren. In de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel. Wereldwijd zetten sterke mensen en straffe organisaties zich in om iedereen te beschermen. Om structureel waardige leef- en werkomstandigheden te garanderen vandaag en morgen. Zij verdienen onze steun.

Watch Solidariteit kent geen grenzen on YouTube.

Het virus kent geen grenzen maar solidariteit gelukkig ook niet. Daarom vragen we:

Bescherm ieders gezondheid

We verdienen allemaal goede bescherming tegen het virus, zeker mensen in een kwetsbare positie. Iedereen heeft recht op betrouwbare informatie en moet toegang hebben tot water en zeep, tot ‘een kot’ om zich in terug te trekken. Iedereen moet terecht kunnen in een ziekenhuis. Een toekomstig vaccin moet toegankelijk zijn voor ons allemaal. We mogen COVID-19 niet loskoppelen van de vele andere ziekten die vooral het Zuiden treffen (malaria, aids, ebola...) en van bijkomende uitdagingen, zoals voor de geestelijke gezondheid. Deze pandemie vereist daarom een globale en universele gezondheidsaanpak.

We roepen op te investeren in wereldwijde gelijke toegang tot preventie en sterke gezondheidszorg.

Verzeker sociale bescherming voor iedereen

Een democratische overheid is de beste garantie om mensen te beschermen. Wereldwijd verliezen mensen hun inkomen. Veel westerse landen ondersteunen hun inwoners financieel. Niet alle landen hebben daar middelen voor. Miljoenen leven van informele circuits en moeten het maar zien te rooien. Waardig werk en een leefbaar inkomen zijn nodig om ervoor te zorgen dat mensen dergelijke crisis te boven komen.

We roepen op om te investeren in een sterkere sociale bescherming wereldwijd.

Garandeer alle mensenrechten tijdens en na de coronacrisis

De coronacrisis bedreigt alle mensenrechten. De mensenrechten moeten daarom de basis vormen van alle beleidsmaatregelen die dit probleem aanpakken. De burgerlijke en politieke rechten moeten worden beschermd en eventuele beperkingen van de vrijheden moeten proportioneel en tijdelijk zijn. Onder quarantainemaatregelen is versterkte bescherming tegen intrafamiliaal geweld nodig. Naast gezondheid en sociale bescherming moeten economische en sociale rechten zoals kwaliteitsvol onderwijs, gezonde voeding en fatsoenlijk werk voor iedereen gegarandeerd zijn, ongeacht hun verblijfsstatus.

We roepen op om de krachten te bundelen om alle mensenrechten te beschermen in en na deze crisis.

Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen

Er komt een wereldwijde economische recessie aan; bovenop de klimaatcrisis waarvoor landen in het Zuiden nu al zwaardere gevolgen dragen. Rijke landen moeten een billijke bijdrage leveren. Ontwikkelingshulp zal echter niet alle leed verzachten. Staten in het Zuiden moeten door middel van eerlijke binnenlandse belastingen en het duurzaam aanboren van hun natuurlijke rijkdomen in staat kunnen zijn deze crisis te overkomen. Bovendien moeten overheden in het Zuiden prioritair hun middelen kunnen inzetten om deze prangende crises aan te pakken en niet om ondraaglijke schulden af te betalen.

We roepen op om de factuur van de coronacrisis op een rechtvaardige manier te betalen en dus nationaal en internationaal middelen te herverdelen.

Bouw een sociaal en ecologisch rechtvaardige economie op

We kunnen niet terug naar het ‘oude normaal’. De recessie kan een kans zijn om de rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving te versnellen. Daarbij staat het welzijn van de mens binnen de grenzen van de planeet centraal én een economie op mensenmaat die gelijkheid garandeert. Ons voedselsysteem moet diepgaand veranderen om het veerkrachtiger te maken tegen allerlei crises. Bij steun aan bedrijven als gevolg van de coronacrisis, dienen deze waarden voorop te staan.

We roepen op om de economische heropbouw volledig in het teken te stellen van de noodzakelijke transitie naar een sociaal en ecologisch rechtvaardige economie.

Ga voor méér samenwerking

Een wereld bestand tegen crises is er één gefundeerd op internationale samenwerking. Een wereld waarin solidariteits- en burgerinitiatieven floreren.

Op elk continent werken individuen en organisaties dag in dag uit om een uitweg te bieden aan deze crisis, mensen te informeren, hen te voorzien in hun basisnoden, op te komen voor hun rechten en te ijveren voor structurele verandering. Deze changemakers verdienen onze steun. Het zijn zij die iedere dag de strijd aangaan tegen dit virus, het is onze plicht naar hen te luisteren en te ondersteunen waar kan.

Corona toont aan dat we dit soort crisis enkel kunnen aanpakken met wereldwijde samenwerking. Samen is er meer mogelijk, niet alleen voor deze crisis maar ook voor elke andere uitdaging nu en in de toekomst.

Deze organisaties ondertekenden het statement en zetten onze boodschap kracht bij

Initiatiefnemers

 

Ondertekenende organisaties

 

4e Pijlers, partners en andere initiatieven

4e Pijlers

A.A.C.O.DE.K
Acolisa
Acres of Hope
ADRA
Afobelgica
AID vzw
Amava vzw
AMIGOS DE TAPORI
Asociación ONG Añañau
Aukas vzw
Balavikas vzw
Batwa Keramiek
BEAD vzw
Benesa
Beog Neere Boulzoma
Beschermcomité Vorming Latijns Amerika
Bollé Bollé
Born In Afrika
Boyandi -Solidariteit met Burkina Faso- vzw
Casa Nicaragua
Chico Latino
Collectief KANAGA
Comité Kisaro
CooP-Belgium vzw
CooP-Belgium vzw
CREA THERA INTERNATIONAL vzw
D.R.O.P
De Kattendans
De Koer
De Verhalenwerf
DKVO
Editsa Malawi
Educate Me - Cameroon
Een Hart Voor Senegal
Ekimanyelo
ERAN Fonds voor Vrouwen
Eye for Salone
Filipijnen Nood Fonds
FINADO
Grenzeloos Milieu
Groep Baobab
Guatebelga
Hoop voor Senegal
Iletima
IMPORE
Indigo
Inti Sisa Costa
JOJO Africatech Developpement
Keur Tippi Senegal
KihovilO
KinkeliBa
Kitanda
KOCS Steungroep Zambia
Kudimba
la lumière de l'Afrique
LEEF Foundation
Let Us Change
Makoye Kafo
Mali-ka-di
Mama Lufuma
Mamas for Africa
Materniteit Dano Burkina Faso
MEMSAADA
Molse Vrienden voor Santo Tomás
NICAMIGOS
Okwagaanana
ORPER vzw Straatkinderen Kinshasa
Oxfam wereldwinkel Wevelgem
Oye LENA
Paadhai België
Penduka
Piano Posso
Powered by love, Lifeschool Ghana
Private Stichting John Schrooten
Project Gahate-Nepal
RAKO België
Rugendo
Sahaya International.eu
SawallaH
Schoolproject Tougoumé
Solidaridad Nación Uru
SORA
Steungroep Solidair met Guatemala
Stof en Aarde
Stof en Aarde
Support Ghana
Triángulo
Verbroederings-comité Bierbeek-Oña
Vereniging Sbouya voor Ontwikkeling en Cultuur in Europa
Village Support Rangaroon
Vrienden van Afrika
Vrienden van Bolivia
Vrienden van Jambiani
Vrienden van Tanzania
Vriendenkring Nyundo vzw Hasselt
VVS/ADS.Be
vzw gabriel kalamuka
vzw IMPORE
vzw Thaise Vrienden Wevelgem
Watafrik
Welzijnsschakel Boom
Wereld Missie Hulp
Yabal Handicrafts
Zaba Kina

Andere initiatieven

GROS De Pinte
11 groep de Pinte
11.groep Lievegem
11.groep Sint-Truiden
federatie genk-west
Gastvrij Netwerk vzw
Hart boven hard Mechelen
Klankmakerij, Fjesta Loco
Medios vzw Oostende
Oxfam wereldwinkel Wevelgem
Unitatis Maatschappelijke Economie
Welzijnsschakel Boom

Partners regio Grote Meren

OCE
ODEP
CEDECO
Radio Mandeleo
PAXPRESS
OAG
AMI
AIDPROFEN
REJA
PC
RECIC
Pro Femmes
Karitas Kolwezi
AETA
IBGDH
ADMR

Partners regio Andes

Peru Equidad
Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climatico - PBFCC
Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
Red Muqui
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC