Image
Alexander De Croo (CCO)

Deze begroting laat wel degelijk mensen achter

Opinie

Vandaag werden de federale begrotingsonderhandelingen afgerond. Premier Alexander De Croo zegt ‘niemand achter te laten’. 11.11.11 is het daarmee oneens. Deze begroting biedt echter geen antwoord op de groeiende internationale noden. De begroting ontwikkelingssamenwerking is de facto een besparing. Er wordt namelijk niet gecompenseerd voor de stijgende kost van internationale solidariteit door inflatie. De trendbreuk die voor de zomer was aangekondigd is er niet gekomen.

Sinds het begin van de pandemie zijn meer dan 200 miljoen mensen ondervoed geraakt. Extreme armoede steeg voor het eerst in twee decennia. Experts waarschuwen dat een decennium van armoedebestrijding zonder meer zal worden weggevaagd, als men nu niet ingrijpt. De ongelijkheid in en tussen landen worden steeds groter.

Ook hier in België zijn de stijgende energie –en voedselprijzen, én de verontrustende gevolgen van de klimaatcrisis, een slag in het gezicht van de mensen in de meest kwetsbare situaties. Tegelijk wordt de kwetsbaarheid die we in België zien, uitvergroot in andere delen van de wereld, net daar waar minder middelen voorhanden zijn om de scherpe randen van deze crisissen eraf te halen. Juist daar hebben rijke landen, ook historisch, een grote verantwoordelijkheid.

Die verantwoordelijkheid heeft de federale regering niet genomen. ‘Het budget ontwikkelingssamenwerking houdt stand’, klinkt het. Er zou een beperkte inspanning zijn voor 2023 en 2024. Maar met de huidige wisselkoersen en de niet-indexering van de bestaande budgetten betekent dit de facto minder geld voor steeds meer noden.

Nochtans kondigde deze regering in het regeerakkoord een bindend groeipad aan om de 0,7% van het bni voor ontwikkelingssamenwerking te bereiken tegen 2030. Een engagement dat bekrachtigd werd in de defensiedeal en voor de zomer nogmaals bevestigd. Minister Kitir kondigde een trendbreuk aan. Premier De Croo zegt vandaag niemand achter te laten. Maar wat met mensenrechtenverdedigers onder druk, de kansen van vrouwen en meisjes wereldwijd, de opvang van mensen op de vlucht in de zogenaamde eigen regio, de basisrechten van mensen in conflictsituaties, het aanpakken van de toenemende honger, de slachtoffers van klimaatrampen wereldwijd...