Image
Romanian Border Guard vessel en route to join  Frontex  patrol

België moet opheldering vragen over medeplichtigheid Frontex aan pushbacks

Actualiteit

Nieuw onderzoek van Der Spiegel, Bellingcat, Lighthouse Reports, ARD en TV Asahi geeft aan dat Europees grensagentschap Frontex medeplichtig was aan het onderscheppen en terugsturen van mensen op zoek naar internationale bescherming: aan pushbacks dus.

De illegale, gevaarlijke incidenten speelden zich af op de Egeïsche zee tussen Griekenland en Turkije. 11.11.11 roept de Belgische regering op om de situatie aan te kaarten en opheldering te vragen om de pushbacks te doen stoppen.

De afgelopen maanden rapporteerden ngo’s, mensenrechtenorganisaties en media een ongezien aantal gewelddadige incidenten aan de Europese buitengrenzen. Landen als Kroatië, Griekenland, Malta en Cyprus maakten zich op systematische wijze schuldig aan pushbacks door mensen op zoek naar internationale bescherming terug te sturen naar landen buiten de EU zonder hen de kans te geven om een asielaanvraag in te dienen. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat het Europese grensagentschap Frontex in sommige gevallen niet alleen op de hoogte was, ze werkte er zelfs actief aan mee. Het onderzoek geeft ook aan dat het agentschap informatie over overtredingen achterhield bij de interne rapportering.

11.11.11 Directeur Els Hertogen: "Dit zijn bijzonder ernstige feiten. Het non-refoulement principe dat waarborgt dat mensen een asielaanvraag kunnen indienen is een cruciaal onderdeel van het internationaal recht. De laatste maanden zagen we al dat steeds meer lidstaten dit principe met de voeten traden. Nu blijkt dat het Europese grensagentschap zelf medeplichtig is aan overtredingen. Als de Belgische regering ook op Europees niveau werk wil maken van een migratiebeleid in lijn met het internationaal recht kan ze hier niet van weg kijken."

Het Belgische regeerakkoord spreekt wat dat betreft duidelijke taal. “Frontex moet de grondrechten respecteren en internationale verplichtingen respecteren”, zo stelt het akkoord. We verwachten dus dat de regering deze situatie zal aankaarten bij de Europese Commissie en in de Europese Raad en vragen om opheldering, zodat de pushbacks stoppen en Frontex ter verantwoording wordt geroepen.

Nieuw Europees pact asiel en migratie

Net op dit moment onderhandelen de lidstaten over een nieuw mechanisme om de naleving van mensenrechten aan de buitengrenzen te monitoren. 11.11.11 vraagt de Belgische regering om volle steun te geven aan de uitwerking van dit mechanisme. Belangrijk daarbij is dat dit mechanisme onafhankelijk van nationale overheden kan werken en dat er ook effectief sancties volgen in geval van overtredingen.