Image
Solidariteitsbetoging

Belgen willen politici die opdagen voor klimaatconferenties en regularisatie van mensen zonder papieren

Actualiteit

Aan de vooravond van hét campagneweekend van 11.11.11 publiceren we samen met Knack de resultaten van onze Barometer Internationale Solidariteit 2023. In een grootschalige enquête door peilingsbureau Dedicated wordt daarbij nagegaan hoeveel draagvlak er is bij Belgen voor de klimaatkwestie en andere internationale vraagstukken.  

Meer ambitie voor het klimaat

De Barometer Internationale Solidariteit 2023 bevestigt dat Belgen sterk achter ambitieuze maatregelen staan om de klimaatcrisis te bestrijden. Maar liefst 74% van de bevolking wil fossiele brandstoffen, waaronder gas, uitfaseren en pleit voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht. Amper 9% is hiertegen. Bovendien wil bijna tweederde van de Belgen (64%) dat de Europese broeikasgasemissies tegen 2030 met 55% worden verminderd. Belgen zijn ook grote voorstander van het uitfaseren van de fossiele subsidies, die in België minstens 13 miljard euro bedragen: Maar liefst 67% vindt dat ons land deze subsidies moet afbouwen en deze middelen moet herbestemmen naar hernieuwbare energie en sociale maatregelen in het kader van de energietransitie.  

Image
Fossel Fuels

Belgen verwachten dat politici meer verantwoordelijkheid én transparantie aan de dag leggen op vlak van klimaatbeleid. Maar liefst 81% van de Belgen wil meer transparantie van politici over hun relaties met lobbyisten van vervuilende industrieën, en 76% vindt dat "het de plicht is van de betrokken ministers om deel te nemen aan Europese en internationale klimaatonderhandelingen". Dit is een duidelijke boodschap in de aanloop naar COP28, aangezien minister Demir al twee jaar niet opdaagt voor klimaatconferenties.

De strijd tegen klimaatonrecht geniet grote steun. Belgen willen een daadkrachtig beleid en verwachten een pak meer verantwoordelijkheid van politici. Wat ze verwachten is niet meer dan logisch, maar vandaag helaas nog niet het geval: ministers die opdagen voor klimaatconferenties, stoppen met fossiele subsidies en transparantie over contacten met lobbyisten van diezelfde sectoren.

Image
Manifestatie in Athene met oproep aan de EU
(c) Belga

Steun voor regularisatie mensen zonder papieren stijgt

Op het vlak van asiel en migratie blijft de meerderheid van de Belgen (53% voor tegenover 29% tegen) de tijdelijke beschermingsmaatregelen voor Oekraïense vluchtelingen steunen. Tegelijk vindt 41% van de Belgen dat alle asielzoekers die oorlog of vervolging ontvluchten, ongeacht hun land van herkomst, onder dezelfde voorwaarden moeten worden opgevangen als Oekraïense vluchtelingen, terwijl 34% het tegenovergestelde vindt.  

De meerderheid van de Belgen is voorstander van een hervorming van het Europese asiel- en migratiebeleid met meer respect voor de mensenrechten: 57% van de Belgen is voorstander van het openen van veilige en legale migratiekanalen op basis van objectieve en transparante criteria (tegenover 66% in 2021 en 2022) en 71% wil de Dublinverordening herzien en asielzoekers eerlijk verdelen tussen de lidstaten (tegenover 65% in 2022 en 60% in 2021). Ook de doorlooptijd van asielaanvragen in de EU zou tot maximaal zes maanden mogen inkorten voor 66% van de Belgen.  

Opvallend is dat de steun van de Belgen voor de regularisatie van mensen zonder wettig verblijf blijft toenemen: 58% van de Belgen zegt voorstander te zijn van "de regularisatie en de toekenning van een arbeidskaart aan mensen zonder papieren die al minstens 5 jaar in België wonen en die hun integratie hebben kunnen bewijzen", tegenover 21% tegenstanders. 54% van de Vlamingen is voorstander van een dergelijke regularisatie. 

Belgen zijn dus niet per se tegen een op mensenrechten gebaseerd asiel- en immigratiebeleid, maar ze willen beleid dat op basis van objectieve, transparante en eerlijke criteria wordt gevoerd. Een spreidingsplan, mensen die hier al 5 jaar wonen en werken uit de illegaliteit halen, beschermen van vluchtelingen, dat zijn belangrijke solidaire speerpunten.

Belast grote vermogens & bedrijfswinsten wereldwijd

Tot slot peilden 11.11.11 en Knack ook nog naar thema’s op vlak van fiscale rechtvaardigheid. In het zog van de aanslepende crisissen op vlak van onder meer energie en koopkracht, blijft de Belg een grote voorstander een overheid die herverdeelt. Zo wil maar liefst 80% van de Belgen een belasting op grote vermogens van meer dan 1 miljoen euro (excl. hoofdverblijfplaats).  

74% staat achter de invoering van een wereldwijde minimumbelasting op bedrijfswinsten, zoals overeengekomen door de OESO. Bovendien vindt 59% het overeengekomen tarief van 15% voor de minimumbelasting zoals beslist door de OESO te laag. Ook op Europees niveau is een groeiende meerderheid van de Belgen (69%) voorstander van een Europese belasting op de winst van bedrijven. 

 

De barometer Internationale Solidariteit 2023 werd tussen 2 en 10 oktober uitgevoerd door Dedicated Research bij een representatieve steekproef van 1.505 Belgen van 18 jaar en ouder. Deze steekproef is een derde groter dan de vorige edities van de Barometer, wat de nauwkeurigheid van de resultaten ten goede komt. De maximale foutmarge bedraagt 2,53%.

Ontdek meer resultaten van de barometer op de website van Knack