Image
Een arbeider verwerkt abaca

Afro-Ecuadoraanse plantagearbeiders winnen rechtszaak

Resultaat

Furukawa is een Japans bedrijf en de hoofdexporteur van abaca, een vezelsoort, in Ecuador. Het bedrijft haalt zijn winst uit dwangarbeid en is intussen één van de meest gedocumenteerde cases geworden van mensenrechtenschendingen in Ecuador, maar een veroordeling bleef uit. Tot op vrijdag 15 januari,  toen na een lange juridische weg van bijna drie jaar het verdict in het voordeel van de 123 Furukawa-plantagearbeiders viel.

Gerechtigheid is geschied

De rechter van de Nationale Rechtbank erkent de mensenrechtenschendingen en beveelt het bedrijf schadevergoeding te voorzien voor de getroffen werknemers. 11.11.11-partner CDES begeleidde de arbeiders  van bij  het begin en speelde een belangrijk rol in de (internationale) aanklacht van deze case.

Na een driedaagse hoorzitting verklaarde de rechter op basis van getuigenissen en verschillend bewijsmateriaal dat het bedrijf wel degelijk een systeem van moderne slavernij hanteert en zich schuldig  maakt aan meerdere mensenrechtenschendingen, zoals het recht op een waardig leven, gezondheid, persoonlijke vrijheid, materiële gelijkheid en non-discriminatie. De miserabele arbeids- en levensomstandigheden werden ook erkend door het ministerie van Arbeid.

De rechter noemde bij het uitspreken van het vonnis enkele herstelmaatregelen, waaronder de verplichting van het bedrijf om de 123 arbeiders te vergoeden en zich in nationale en lokale media openbaar te verontschuldigen ten aanzien van de werknemers. Bovendien moeten de ministeries van Volksgezondheid, Arbeid en Sociale Inclusie openbare verontschuldigingen publiceren op hun websites.

Image
Een arbeider verwerkt abaca

Een mijlpaal, maar de strijd is nog niet gestreden

De uitspraak betekent een mijlpaal in de strijd van de arbeiders, aangezien het een effectieve constitutionele bescherming van hun mensenrechten vooropstelt en zo mogelijk een einde maakt aan de machtsmisbruiken in de agro-exportsector die dergelijke moderne slavernij toestanden in de hand werken. Het is de eerste keer dat in Ecuador een vonnis wordt uitgesproken over deze vormen van moderne slavernij en is daarom ook in het belang van de boerenbevolking, aangezien het een erkenning is van de precaire situatie waarmee landarbeiders op verschillende plantages in Ecuador te maken hebben.

Ondanks de sanitaire, sociale en economische crisis in Ecuador, hielden CDES en het   Solidariteitscomité 'Furukawa Nunca Más' (nooit meer Furukawa) voet bij stuk om de misbruiken tegen de arbeiders aan te klagen. Maar de strijd is nog niet volledig gestreden. Het bedrijf zal waarschijnlijk nog in beroep gaan tegen deze uitspraak, voor de Provinciale Rechtbank. In allerlaatste instantie kan de zaak nog voorgelegd worden aan  het Grondwettelijk Hof, die het laatste oordeel velt. Bovendien  worden er op dit moment maar schendingen van de rechten van 123 arbeiders erkend, terwijl het  bedrijf in totaal  1.200 werknemers telt. Het Comité roept daarom op om ook de andere families te ondersteunen in hun juridische zoektocht naar rechtvaardigheid. 

Steun 11.11.11 en stel mensenrechtenschendingen aan de kaak