Image
Humanitaire visa Afghanistan

Afghaanse vluchtelingen wachten op loze Belgische beloftes

Dossier

Op 15 augustus 2021 grepen de taliban de macht in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Een dag na de inname besliste de Belgische regering om de evacuatieoperatie ‘Red Kite’ op te starten. Die operatie werd in augustus 2022 formeel afgerond. Toch wachten veel mensen die vervolgd worden door de taliban, waaronder sommigen met een duidelijke link met België, nog steeds op een evacuatie naar ons land.

Op 16 augustus 2021 startte de Belgische evacuatieoperatie 'Red Kite'. De regering koos ervoor om bepaalde groepen te evacueren omwille van humanitaire redenen, met in het bijzonder vier prioritaire groepen

  • Belgen, hun echtgenoten en kinderen;
  • Afghanen die over een verblijfsvergunning in België beschikken;
  • Afghanen die voor ons land of voor internationale organisaties gewerkt hebben en hun gezin;
  • Afghanen die in gevaar verkeren omdat ze voor een ngo gewerkt hebben, of die opgekomen zijn voor mensenrechten, vrouwenrechten of de rechten van de LGBTI+- gemeenschap.

Maar 11.11.11, Amnesty International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen stellen nu vast hoe mensen met risico op vervolging door de taliban al vaak meer dan een jaar moeten wachten op een antwoord op hun aanvraag voor een humanitair visum om naar België te komen.

Image
Afghanen op de vlucht
Afghanen die een aanvraag voor een humanitair visum willen indienen krijgen te maken met een erg complexe, kostelijke, lange en onzekere procedure. Dit zorgt ervoor dat humanitaire visa vandaag geen efficiënt instrument zijn. © Belga Image

In een kafkaiaanse bureaucratische procedure, waarin zowel de ambassade, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), de staatssecretaris voor Asiel en Migratie als externe bureaus een rol spelen, worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Onaanvaardbaar lange wachttijden dwingen mensen om veiligheidsrisico’s te nemen en te vluchten naar buurlanden. Daar komen ze terecht in een klimaat dat steeds vijandiger wordt ten opzichte van hun aanwezigheid. 

België laat belangrijke kansen liggen om van humanitaire visa een effectief instrument te maken voor de bescherming van mensen op de vlucht, door legale migratiekanalen aan te bieden en zo mensensmokkel tegen te gaan.

Image
Flor Didden, beleidsmedewerker migratie

België engageerde zich om Afghanen die strijden voor de mensenrechten te beschermen, maar schiet te kort om die belofte waar te maken.

Flor Didden
Expert migratie 11.11.11