Image
Maak covidvaccins beschikbaar voor iedereen

Actie aan het Europees Parlement: "Maak covidvaccins beschikbaar voor iedereen"

Actualiteit

Op 22 januari voerden we actie bij de Europese instellingen om steun te vragen voor een tijdelijke opheffing van de patenten op Covidvaccins. Op woensdag 9 juni stonden we er weer. Dit maal bij het Europese parlement waar er over het Europese standpunt zou worden gestemd. Met onze actie hoopten we nog een aantal parlementsleden over de streep te trekken.

 

Update: Het Europese Parlement sprak zich later die dag effectief uit voor de zogenaamde “COVID-19 TRIPS Waiver”, de tijdelijke opheffing van de patenten op COVID-19 vaccins en medische hulpmiddelen.

Nu is het afwachten of de Europese Commissie het Europese Parlement zal volgen en op haar beurt in de Wereldhandelsorganisatie de tijdelijke opheffing zal steunen! Jij kan helpen om de Commissie onder druk te zetten!

De beslissing ligt bij de Wereldhandelsorganisatie

Het probleem is ondertussen wel bekend. Er zijn nog te weinig Covidvaccins beschikbaar voor iedereen. En die worden opgekocht door de rijke landen. Om de productie snel te verhogen en iedereen toegang te geven tot de vaccins en tot goede medische behandeling is de tijdelijke opheffing van de patenten een noodzakelijke stap. In de Wereldhandelsorganisatie is die mogelijkheid voorzien, maar dan moeten de industrielanden wel mee akkoord gaan. President Biden van de Verenigde Staten heeft onlangs die stap gezet. Daardoor richtten alle ogen zich op de Europese Unie.

Image
Actie Europees Parlement Vaccins
Tal van middenveldsorganisaties en ngo's zijn aanwezig, waaronder FOS, WSM, Viva Salud en CM
Image
11.11.11 op de actie

De Europese Unie doet niet mee, of toch?

De Europese Commissie wil niet weten van een tijdelijke opheffing en heeft op vrijdag 4 juni een tegenvoorstel gedaan dat steunt op vrijwillige samenwerking. Maar vrijwilligheid heeft tot nu toe nog niet veel opgeleverd. In de schoot van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn beloftes gedaan voor 2 miljard vaccins voor de minder bemiddelde landen tegen het einde van het jaar, maar dit dekt maar een beperkt deel van de behoefte en zit helemaal niet op schema.

 

Het Europese Parlement steunt de tijdelijke opheffing van de patenten!

In het Europese Parlement is het voorstel van de Europese Commissie met gemengde gevoelens onthaald. Een aantal fracties zijn voor, een aantal zijn tegen. Er werden meerder resoluties en amendementen ingediend. Woensdag om 14 geraakte bekend dat een cruciaal amendement werd goedgekeurd. De elektronische eindstemming over de hele resolutie gebeurde ’s avonds. Op donderdag 10 juni werd de finale uitslag bekend gemaakt: de resolutie is aanvaard!

De  cruciale passage luidt als volgt : “Het Europees Parlement roept op tot ondersteuning van proactieve, constructieve en op tekst gebaseerde onderhandelingen over een tijdelijke ontheffing van de TRIPS-Overeenkomst van de WTO, met als doel de wereldwijde toegang tot betaalbare medische producten in verband met COVID-19 te verbeteren en wereldwijde productiebeperkingen en aanbodtekorten aan te pakken”.

Wachten op de reactie van de Europese Commissie – Ook jij kan helpen om de Commissie mee onder druk te zetten

Nu het Europese Parlement zich uitgesproken heeft is het wachten op een officiële reactie van de Europese Commissie. In de WTO zelf is gisteren ook al de beslissing genomen om de onderhandelingen voor een tijdelijke opheffing van de patenten te beginnen. Ondertussen kan jij nog steeds helpen om de Europese Commissie mee onder druk te zetten. Teken hier onder de petitie!

 

De "Covid-19 TRIPS waiver" of de tijdelijke opschorting van patenten

De wereldwijde bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals patenten, is vastgelegd door het zogenaamde TRIPS-verdrag van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het verdrag voorziet de mogelijkheid tot uitzonderingen en tijdelijke opschorting (of "waiver" in het jargon) van patenten als daar nood aan is. Maar die mogelijkheid geldt doorgaans enkel land per land of patent per patent. Zuid-Afrika en India vragen sinds enkele maanden een algemene tijdelijke opschorting zodat niet alleen de vaccins in alle landen met de nodige productiecapaciteiten kunnen aangemaakt worden maar ook andere medische middelen, toestellen of behandelingen die nodig zijn om de pandemie te bestrijden. Daardoor zullen meer mensen sneller gevaccineerd en behandeld kunnen worden. Meer dan honderd landen steunen het voorstel, maar de EU bleef halsstarrig weigeren.

No Profit On Pandemic

Sinds november vorig jaar loopt er een Europese petitieactie onder de titel No Profit On Pandemic. Er zijn al meer dan 200.000 handtekingen opgehaald. De petitieactie is officieel geregistreerd als een burgerinitiatief dat de Europese Commissie kan dwingen om formeel te reageren op een verzoek. Het burgerinitiatief wordt in België gesteund door een coalitie van meer dan 40 organisaties, waaronder 11.11.11 en verschillende van haar leden. Het is deze coalitie die deze actie organiseerde.

Image
No Profit On Pandemic

Roep onze politici op tot actie

Zorg ervoor dat de Europese Commissie alles doet wat in haar macht ligt om van vaccins en behandelingen tegen pandemieën een wereldwijd publiek goed te maken, dat voor iedereen vrij toegankelijk is.