Image
Actie Schumanplein Right to cure

Actie aan het Schumanplein: ‘maak covidvaccins beschikbaar voor iedereen’

Actualiteit

Covidvaccins moeten beschikbaar zijn voor iedereen. Maar een groot deel van de wereldbevolking zal nog lang moeten wachten op een vaccin. Daarom vragen ontwikkelingslanden in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) voor een tijdelijke algemene opschorting van patenten zodat de vaccins sneller overal kunnen geproduceerd worden. Een coalitie van Belgische organisaties voerde op maandag 22 januari actie bij de Europese instellingen om die vraag te ondersteunen.

Ieder voor zich?

Van bij het begin van de coronacrisis was de toegang tot nodige medische middelen zoals maskers, ademhalingstoestellen en geneesmiddelen problematisch. Door de lockdown maatregelen waren productie -en aanvoerketens verstoord. Meteen onderstond er een wedloop om toch maar aan leveringen te geraken en schoten de prijzen de hoogte in. Ondertussen is die situatie sterk verbeterd en zijn er ook meerdere vaccins beschikbaar. Maar opnieuw lijkt het ieder voor zich. Opnieuw geldt het recht van de rijkste en kan de productie de noden niet volgen.

 

Image
Actiefoto #noprofitonpandemic

Tijdelijke opschorting van patenten

De wereldwijde bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals patenten, is vastgelegd door het zogenaamde TRIPS-verdrag van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het verdrag voorziet de mogelijkheid tot uitzonderingen en tijdelijke opschorting van patenten als daar nood aan is. Maar die mogelijkheid geldt doorgaans enkel land per land of patent per patent. Zuid-Afrika en India vragen sinds enkele maanden een algemene tijdelijke opschorting zodat de vaccins in alle landen met de nodige productiecapaciteiten kunnen aangemaakt worden. Daardoor zullen meer mensen sneller gevaccineerd kunnen worden.

Image
Actie No Profit on Pandemic

Het voorstel van Zuid-Afrika en India wordt door meer dan honderd landen ondersteund, maar vooral de rijkere landen, waar de vaccins werden ontwikkeld, willen er niet van weten. De komende weken zijn er binnen de Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie verschillende vergadering gepland waar er over het voorstel zal gedebatteerd én beslist worden. Daarom werd er actie gevoerd op het Schumanplein om de Europese Unie en haar lidstaten op te roepen om een tijdelijke opschorting van de patenten goed te keuren. 11.11.11 deed mee.

Watch No Profit On Pandemic - jij kan helpen! on YouTube.

No Profit On Pandemic

Sinds november vorig jaar loopt er een Europese petitieactie onder de titel No profit on pandemic. De petitieactie is officieel geregistreerd als een burgerinitiatief dat de Europese Commissie kan dwingen om formeel te reageren op een verzoek. Het burgerinitiatief wordt in België gesteund door een coalitie van meer dan 40 organisaties, waaronder 11.11.11 en verschillende van haar leden. Het is deze coalitie die de actie organiseerde.

Je kan de petitie nog altijd ondertekenen. Zorg ervoor dat de Europese Commissie alles doet wat in haar macht ligt om van vaccins en behandelingen tegen pandemieën een wereldwijd publiek goed te maken, dat voor iedereen vrij toegankelijk is.

 

Teken de petitie

Gerelateerde verhalen