Vrijwilliger verpleegkundige COZO, Antwerpen

Omschrijving van de vacature

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universeel recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt de zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg, waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen: we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen: we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijneffect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

In Antwerpen is het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) een laagdrempelig, multidisciplinair centrum voor iedereen die problemen ondervindt bij de toegang tot gezondheidszorg. Het team van het COZO oriënteert mensen naar het reguliere gezondheidssysteem. Wanneer dit onmogelijk lijkt, of in dringende gevallen, biedt Dokters van de Wereld zelf medische en psychologische consultaties.

Voor het COZO in Antwerpen zoeken we vrijwilligers verpleegkundigen.

TAKEN

Instaan voor verpleegkundige consultaties.

En/of

Medische intakes tijdens de onthaaldagen.

Gewenst profiel
 • Diploma verpleegkundige.
 • Ervaring hebben in de functie als verpleegkundige is een pluspunt.
 • In een multidisciplinaire ploeg kunnen werken, willen samenwerken met een sociale ploeg, zin voor menselijk contact, grote luisterbereidheid, dynamisch, reactief.
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • Een goede kennis van een kwetsbaar publiek is een troef.
 • Talenkennis: Frans/Nederlands/Engels/andere talen vormen een troef.

BESCHIKBAARHEID: Onmiddellijk. 1 halve dag per week (liefst maandag of woensdag) in overleg met de medisch verantwoordelijke.

PLAATS: COZO, Duinstraat 102, 2060 Antwerpen

Ons aanbod

WIJ BIEDEN

 • Ontmoeting met de wereld van de humanitaire medische ontwikkelingshulp
 • Ondersteuning van en samenwerking met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers.
 • Vormingsmogelijkheden m.b.t. de specifieke doelgroep en zorgverlening.
 • Kilometervergoeding en vrijwilligersverzekering
Selectieprocedure

HEEFT U BELANGSTELLING?

Wil je ons team graag versterken, stuur uw een email of een online sollicitatie door het daarvoor bestemde formulier.

Dokters van de Wereld zet zich in voor gehandicapten en strijdt tegen elke vorm van discriminatie. Uw gegevens worden elektronisch bewaard en vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens in verband met deze kandidatuur, worden gedurende 6 maanden bewaard. Uitsluitend de personen die door ons Algemeen Vertrouwelijkheidscharter bevoegd geacht worden, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.

 

Details

Vrijwillig
Deeltijds
Laatst aangepast op 10 januari 2024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging