Dokters van de Wereld

DVW helpt de meest kwetsbare bevolkingsgroepen overal ter wereld maar ook in België. We verzorgen slachtoffers van natuurrampen, oorlog en politieke onderdrukking alsook vluchtelingen, minderheidsgroepen in gevaar, straatkinderen, drugsverslaafden, mensen zonder ziekteverzekering,...