Vrijwillige artsen COZO (v/m/x), Antwerpen

Omschrijving van de vacature

WIJ ZIJN WE

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universeel recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt de zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg, waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen: we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen: we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijneffect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

CONTEXT

Wij zijn op zoek naar vrijwillige artsen voor onze zorgcentra van Antwerpen om gratis medische consultaties te verzorgen voor mensen die in België van zorg uitgesloten zijn. Het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) onthaalt en verzorgt deze patiënten en verwijst hen door naar het reguliere zorgcircuit. Onze patiënten zijn over het algemeen mensen die slecht of op een onregelmatige manier gehuisvest zijn, mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning, enz.

Dokters van de Wereld wil een schakel van burgerzin zijn in de professionele medische wereld in België. Wij willen de woordvoerder zijn van een bepaalde medische ethiek en deontologie, zodat iedere patiënt zonder discriminatie verzorgd kan worden.

TAKEN

 • De voorziene medische permanenties verzorgen
 • Werken in een multidisciplinaire ploeg: verpleegkundigen, sociaal assistenten, psychologen
 • De nodige medische voorschriften afleveren
 • De patiënten zo nodig doorverwijzen voor bijkomende onderzoeken en de afspaken maken
 • De nodige verwijsbrieven of attesten voor de patiënt schrijven
 • De consultatiegegevens inbrengen (Elektronisch Patiëntendossier)
 • Advies geven over bepaalde medische dossiers
 • Deelnemen aan de debriefingploeg van de consultatie + aan de driemaandelijkse teamvergaderingen met de vrijwilligers
 • De hele tijd zeer veel aandacht schenken aan vertrouwelijkheid en beroepsgeheim
Gewenst profiel
 • Huisarts, ingeschreven bij de Nationale Raad van de Orde der Artsen van België
 • In een multidisciplinaire ploeg kunnen werken, willen samenwerken met een sociale ploeg, zin voor menselijk contact, grote luisterbereidheid, dynamisch, reactief
 • Een goede kennis van een kwetsbaar publiek is een troef
 • Talenkennis: Frans/Nederlands/Engels/andere talen vormen een troef

Beschikbaarheid: 

 • Voor permanenties: mogelijkheden (halve dagen) te bespreken: maandag, woensdag of vrijdag
Ons aanbod

WIJ BIEDEN U

 • Samenwerking op vrijwillige basis
 • Vergoeding van verplaatsingskosten
 • Opleiding, briefing en opvolging van de vrijwillige medewerkers
 • Integratie in een professionele ploeg gezondheidswerkers die zich inzet voor de slachtoffers van uitsluiting, in België en het buitenland
 • De kans om actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven van Dokters van de Wereld België
Selectieprocedure

GEÏNTERESSEERD?

Wenst u onze ploeg te vervoegen, stuur dan uw aanvraag via het formulier of mailto: engagement@doktersvandewereld.be

Dokters van de Wereld engageert zich voor personen met een handicap en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.

Uw gegevens worden elektronisch en uiterst vertrouwelijk behandeld.

Uw gegevens in verband met deze kandidatuurstelling worden gedurende 6 maanden bewaard.

Uitsluitend personen die door ons Algemeen vertrouwelijkheidscharter gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens voor strict interne doeleinden.

 

Details

Vrijwillig
Deeltijds
Laatst aangepast op 24 mei 2024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging