Maatschappelijk Assistent(e) M/V/X (niv. BH)

Omschrijving van de vacature

Het OCMW van Anderlecht biedt de meest kwetsbare Anderlechtenaren steun en begeleiding aan met onder meer financiële en materiële bijstand, juridisch advies, sociaal-professionele ondersteuning, culturele activiteiten, etc.

Daarbij is het de bedoeling dat, uitgaande van de persoonlijke situatie van elk individu, de begunstigden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid worden geleid.

DE DIENSTVERLENING

De Cel Algemene begeleiding maakt deel uit van de eerste lijn het Departement Maatschappelijke Actie (DMA). De dienst staat in voor de algemene begeleiding van personen en hun dossiers, zorgt voor de sociale begeleiding.

UW OPDRACHT

→ U vangt de gebruikers van het OCMW op, luistert naar hun noden en informeert hen gericht

→ U analyseert en behandelt de aanvragen in verband met het recht op integratie en sociale bijstand

→ U staat in voor de sociale begeleiding, opvolging en permanentie

→ U staat in voor het administratieve beheer van de dossiers

→ U werkt samen met de verschillende interveniënten

→ U waakt over de naleving van de arbeidsregels en -procedures, termijnen, normen, reglementen en de toepasselijke wetgeving

→ U respecteert de principes op het vlak van deontologie en ethiek

Gewenst profiel

→ U vangt de gebruikers van het OCMW op, luistert naar hun noden en informeert hen gericht

→ U analyseert en behandelt de aanvragen in verband met het recht op integratie en sociale bijstand

→ U staat in voor de sociale begeleiding, opvolging en permanentie

→ U staat in voor het administratieve beheer van de dossiers

→ U werkt samen met de verschillende interveniënten

→ U waakt over de naleving van de arbeidsregels en -procedures, termijnen, normen, reglementen en de toepasselijke wetgeving

→ U respecteert de principes op het vlak van deontologie en ethiek

Ons aanbod

AANBOD EN VOORDELEN

→→ Voltijds vervangingscontract of CBD of COD

→ Mogelijkheid tot bijscholing op het terrein

→ Tenlasteneming van de verplaatsingskosten

→ Aantrekkelijk vakantiestelsel

→ Maaltijdcheques

→ Flexibele werktijden

→ Collectieve hospitalisatieverzekering

→ Gemeenschappelijke sociale dienst (vergoedingen, premies bij evenementen)

→ Erkenning van de beroepservaring

→ Mogelijkheid tot telewerken + vergoeding 

→ Loonschaal BH (min. 34.290 € bruto/jaar, zonder ervaring / 38.147 € bruto/jaar met 5 jaar ervaring)

Contact

Stuur ons dan uw cv en motiveringsbrief over e-mail op volgend adres: recrutement@cpas-anderlecht.brussels voor 14 juni 2024, met vermelding van de referentie 2024/042.

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 15 mei 2024
Solliciteren tot 14 juni 2024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging