FINANCIEEL ATTACHE VRIJWILLIGE TERUGKEER (m/v/x)

Omschrijving van de vacature

FINANCIEEL ATTACHE VRIJWILLIGE TERUGKEER (m/v/x)

Binnen de dienst Budget En Controle Conventies

Contract onbepaalde duur

Externe selectie

 Referentienummer: 9101/137

Functie

Doel

Je ondersteunt de verantwoordelijke van de dienst Budget en Controle Conventies in het aanleveren van betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie inzake de Vrijwillige Terugkeerpartners van het Agentschap. Je waakt over de budgettaire en financiële opvolging van de Vrijwillige Terugkeer projecten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het opstellen en opvolgen van de begroting en de overeenkomsten, het uitvoeren van financiële controles en het voortdurend verbeteren van de administratieve processen.

Context

De dienst Financiën bestaat uit 3 afdelingen: Begroting en Beheerscontrole, Boekhouding en Budget en Controle Conventies. In totaal werken er 30 personen. Binnen Financiën maak je deel uit van de dienst “Budget en Controle Conventies”. Deze dienst houdt zich specifiek bezig met de financiële opvolging en controle van de subsidies door Fedasil toegekend aan haar partners (OCMW’s, gemeentes en organisaties zoals het Rode Kruis van België, CIRE, Samusocial, Caritas, IOM, …). en van de subsidies toegekend door het Europees Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) Fonds aan Fedasil voor de uitvoering van het Vrijwillige Terugkeer project en overige Europese projecten.

Binnen Fedasil rapporteer je aan de verantwoordelijke van de dienst Budget en Controle Conventies. Je werkt nauw samen met de collega’s van de financiële dienst, de operationele dienst Vrijwillige Terugkeer en andere directies. Daarbuiten onderhoud je contacten met de partnerorganisaties en de Inspectie van Financiën.

Inhoud

Je assisteert bij de totstandkoming van overeenkomsten met de Vrijwillige Terugkeer partners en ziet toe op het budgettair en financieel beheer ervan;

Je voert de analyse uit van de begrotingen van de projecten die ingediend worden door de partners;

Je beheert de financiële opvolging en controles van de subsidies van het Agentschap aan de verschillende partners;

Je plant en organiseert controle -opdrachten bij de partners, voert deze uit en rapporteert hierover teneinde het agentschap een zo groot mogelijke zekerheid te bieden dat de betalingen conform de conventies, wetten en voorschriften worden uitgevoerd;

Je maakt de begrotingen op en beheert de financiële opvolging van de subsidies die het Agentschap ontvangt van het AMIF en andere Europese Fondsen;

Je volgt de boekhoudkundige bewegingen op die voorvloeien uit deze controles;

Je neemt actief deel aan het opstellen van procedures, beheers,- en controlesystemen, planningsinstrumenten en kwaliteitssystemen, om het beheer van het agentschap m.b.t. haar partners op financieel en administratief gebied te verbeteren;

Je informeert jezelf voortdurend over de toepasselijke wetgeving en de budgettaire en boekhoudkundige regelgeving op nationaal en Europees vlak m.b.t. aangelegenheden die het beheer en de financiële opvolging van de partners van het agentschap aanbelangen.

Gewenst profiel

Je hebt een universitair diploma in een economische richting;

Je kan goed overweg met de PC, en hebt een zeer goede kennis van Word en Excel;

Kennis van boekhouden en kennis van audittechnieken vormen een meerwaarde;

Kennis van publieke financiën in het algemeen, en die van instellingen van openbaar nut in het bijzonder zijn troeven;

Je hebt een goede kennis van het Frans en het Engels;

Je bent bereid tot verplaatsingen in het land en eventueel in het buitenland;

Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie;

Je hebt een sterke affiniteit met de overheid en herkent jezelf in de doelstellingen van Fedasil. Hierdoor handhaaf je een hoog niveau van integriteit en loyaliteit;             

Je bent analytisch ingesteld en van nature uit leer-en nieuwsgierig;

Je organiseert je werk zelf, geeft blijk van initiatief en legt de juiste prioriteiten

Je bent dynamisch en hebt goede sociale vaardigheden.

Ons aanbod

Type overeenkomst

We bieden je een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur met verbrekingsclausule afhankelijk van Europese fondsen. + Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

Plaats van tewerkstelling

Fedasil hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

Loon

U wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3174 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Selectieprocedure

Indien deze functie u interesseert en u denkt te beantwoorden aan het gezocht profiel, gelieve uw kandidatuur te zenden, ten laatste op 31/12/2021

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een mondeling interview, voorafgegaan door een kleine praktische proef en beoogt de evaluatie van de professionele competenties, vaardigheden en attitudes en van de motivatie en affiniteit met het werkterrein.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hector Zanvo (selectieverantwoordelijke).

 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 8 december 2021

Fedasil

Kartuizersstraat 21
1000 Brussel
België

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging