Expertise & Advocacy Support Officer Belgian Projects (m/v/x)

Omschrijving van de vacature

WIE ZIJN WE

Dokters van de Wereld is een internationale medische NGO en maakt deel uit van een internationaal netwerk. Wij verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen in België en de rest van de wereld.

Wij willen een universele gezondheidsdekking waarbij iedereen toegang heeft tot zorg, zonder belemmeringen (financieel, cultureel, geografisch, enz.).

Om onze missie uit te voeren, steunen wij op drie pijlers:

 • Zorg: de bevolking echte toegang tot zorg bieden.
 • Verandering: we willen niet alleen helpen, we willen op lange termijn een verschil maken.
 • Wees getuige. Wij zwijgen niet. Dankzij onze ervaring en onze aanwezigheid op het terrein dagen wij de (lokale, regionale en (inter)nationale) autoriteiten uit met feiten, cijfers en realiteiten.

Onze projecten volgen een aantal waarden die voor onze hele organisatie gelden: sociale rechtvaardigheid, empowerment, onafhankelijkheid, engagement, evenwicht.

CONTEXT

Onder de supervisie van de verantwoordelijke Tooline1 en de Advocacy Officer ondersteun je de uitvoering van de advocacy/pleidooi strategie en de verspreiding van expertise van de Belgische projecten van Dokters van de Wereld België.

De prioritaire en transversale interventiethema's op Belgisch grondgebied zijn: toegang tot zorg, recht en gezondheid in migratie, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, harm reduction, geestelijke gezondheid, eerstelijnszorg, sociale determinanten van gezondheid, empowerment, ...

DE ESSENTIE

De Expertise & Advocacy Support Officer biedt ondersteuning bij de uitvoering van de advocacy strategie en de ontwikkeling van expertise van de Belgische projecten, in overeenstemming met de regionale en nationale strategie. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van constructieve relaties met de andere projectleiders, de regionale en Belgische coördinatie en met de andere afdelingen op de hoofdzetel om de implementatie van de regionale en/of nationale strategie te waarborgen in overeenstemming met de geïdentificeerde doelstellingen en thema’s.

De rol van de Expertise & Advocacy Support Officer is cruciaal om de advocacy inspanningen van de organisatie te ondersteunen. Het biedt een uitstekende kans om een professionele ervaring op te doen in het domein van advocacy en pleitbezorging binnen de non-profit sector.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Ondersteunen van de dagelijkse uitvoering van lopende advocacy dossiers en kennisverspreiding.
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van een strategie op het vlak van advocacy en expertise/kennis, eigen aan Dokters van de Wereld.
 • Voltooien van het in kaart brengen van bestaande middelen en expertise:
  • het netwerk van partners en strategische contacten.
  • opleidingsplaatsen, publicaties, vergaderingen en overlegplekken evenals de gedragen mandaten in de instanties.
  • identificeren van bestaande kennis en documentatie.
 • In kaart brengen van bestaande niet-geïnvesteerde plekken.
 • Ontwikkeling van tools en interne trainingen en het vertalen van interne behoeften naar actieplannen.
 • Volgen en delen met collega's van wetswijzigingen, politieke ontwikkelingen en initiatieven binnen het associatieve netwerk.
 • Coördineren van de praktische en operationele aspecten van de publicatie van de "Gids voor professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van hongerstakers":
  • Organiseren van follow-up vergaderingen met het redactieteam.
  • Stimuleren van de voortgang van de taken.
  • Bijdragen aan de redactie, correcties en opmaak van het document.
  • Ondersteunen van de planning en uitvoering van de druk en verspreiding van het definitieve document.

 

Gewenst profiel

UW PROFIEL

OPLEIDING/ERVARING

 • Bachelor in sociale of politieke wetenschappen, volksgezondheid of een gelijkwaardig diploma
 • Ervaring in een vergelijkbare functie (vrijwilligerswerk, stages, ... worden ook gevaloriseerd)

COMPETENTIES/EIGENSCHAPPEN

 • Organisatie, nauwkeurigheid
 • Kunnen naleven van deadlines
 • IT: beheersing van het Office-pakket en kunnen werken met tools zoals Teams en SharePoint
 • Talen: beheersing van het Frans en het Nederlands
 • C2 niveau geschreven en mondeling voor één van de talen

  Minimaal B2 geschreven en mondeling niveau voor de andere

  Engels: schriftelijke en mondelinge begrip, minimaal niveau A2

 • Zeer goede schrijfvaardigheid.
 • Effectieve en efficiënte communicatie met anderen.
 • Werkvergaderingen kunnen leiden.
 • Inzicht in het huidige Belgische politieke systeem en de gezondheids- en onderwijssystemen in België en de uitdagingen kunnen identificeren.
 • Bereidheid om uitgebreide kennis te verwerven over de uitdagingen van de sector.
 • In staat zijn om opzoekingen te doen naar politieke en sociale gezondheidsvraagstukken.
 • Diverse beleidsdocumenten kritisch kunnen analyseren.
 • In staat om in een team te werken en samen te werken binnen een team met verschillende functies.
 • Kennis van de Belgische verenigingsactoren is een pluspunt.
 • Kennis van prioritaire en transversale interventiethema's is een pluspunt (toegang tot zorg, recht en gezondheid in migratie, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, harm reduction, geestelijke gezondheid, eerstelijnszorg, empowerment, ...)
Ons aanbod

WIJ BIEDEN

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een contract voor een bepaalde duur van 5 maanden (augustus-december) voltijds (5 dagen per week – 39u).
 • Een brutoloon van € 2.940,75 voor 2 jaar ervaring; een brutoloon van € 3.027,24 voor 5 jaar ervaring. Relevante ervaring wordt erkend.
 • Maaltijdcheques (€ 8,00 waarvan € 1,09 door de werknemer en € 6,91 door de werkgever) – Hospitalisatieverzekering – 100 % vergoeding van de vervoerskosten openbaar vervoer.
 • Vakantiedagen: 20 wettelijke dagen (pro rata) + 6 ATV-dagen (pro rata) + 4 extra wettelijke dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken tot 2 dagen/week, met een vergoeding van 14€/dag voor de hele maand.
 • Werkplek: Brussel.
Selectieprocedure

INTERESSE ?

Stuur uw sollicitatie via het daarvoorbestemde wervingsformulier vóór 22/07/2024.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 12 juli 2024
Solliciteren tot 22 juli 2024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging