Toelichting Europees wethoudend voorstel aan federale kamer

Op 23 februari publiceerde de Europese commissie haar Europees wetgevend voorstel over bedrijven en mensenrechten.  Op 18 mei licht Europees commissaris voor justitie, Didier Reynders, dit voorstel toe aan de Kamer Commissie bevoegd voor de zorgplichtwet (de Commissie “Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda”).