Een Belgische zorgplichtwet

Wat willen we bereiken?  Een Belgische zorgplichtwet die bedrijven verplicht verantwoordelijkheid te nemen voor mensen-, milieu- en sociale rechten in de hele warenketen.

Voor het einde van deze legislatuur zou deze wet gestemd moeten zijn.