Image
Federaal parlement van België in Brussel

Politiek Nieuws

11.11.11 streeft naar mondiale rechtvaardigheid. Een wereld waarin sociale, burgerlijke, politieke, culturele en economische rechten voor iedereen gerealiseerd zijn binnen de grenzen van de planeet.  Die kan niet gerealiseerd worden zonder structurele veranderingen in het huidige beleid. Druk zetten op het beleid is daarom cruciaal. Hier leest u alles over ons politiek werk.

11.11.11 verwelkomt voorstel tijdelijke bescherming vluchtelingen

Actualiteit

Sinds de Russische invasie in Oekraïne op donderdag 24 februari 2022 zijn volgens de VN meer dan 874.026 Oekraïense vluchtelingen op de vlucht geslagen naar de buurlanden. Ongeveer 69.600 onder hen vervolgden hun reis vanuit Polen, Hongarije, Moldavië, Slowakije en Roemenië naar andere Europese landen. Dit om de levens van zichzelf en hun naasten in veiligheid te brengen.

Image
Vluchteling uit Oekraïne
Vluchteling uit Oekraïne, © Belga

Tijdelijke bescherming

Als reactie op de komst van deze vluchtelingen aan de oostgrenzen van Europa heeft Frankrijk als voorzitter van de Europese Raad, gesteund door lidstaten zoals België, besloten om de activering van de richtlijn betreffende tijdelijke bescherming ter stemming voor te leggen tijdens een buitengewone zitting op donderdag 3 maart. Deze richtlijn voorziet in de onmiddellijke, tijdelijke opvang van mensen die bescherming zoeken in de EU in geval van de plotse aankomst van een zeer hoog aantal mensen op de vlucht.

11.11.11 komt op voor de rechten van migranten en verwelkomt deze beslissing. Mits een politieke wil bestaan er wel degelijk alternatieven voor het harde Fort Europa beleid van de laatste jaren. Europese solidariteit is een noodzakelijk en doeltreffend instrument in de richting van een beter Europees migratiebeleid. De activering van deze richtlijn kan een veelbelovend precedent scheppen voor de toekomst.

11.11.11 formuleert aandachtspunten

11.11.11 beveelt niettemin sterk aan om volgende aandachtspunten in acht te nemen bij de uitrol van het verdere beleid:

  • Voorkom een selectieve behandeling van de toegang tot bescherming. Verschillende berichten bereiken ons van aan de Poolse grens, dat mensen met kleur, die Oekraïne ontvluchten de toegang tot de EU wordt verhinderd. Deze discriminerende screening is in strijd met het internationale recht. Iedereen die het land ontvlucht moet op een veilige manier en op dezelfde basis doorgang krijgen.
  • Voorzie in aangepaste zorg en opvangvoorzieningen aan de specifieke behoeften van elke persoon en zorg ervoor dat gezinnen niet van elkaar worden gescheiden aan de grenzen en, indien nodig, worden herenigd
  • Zorg ervoor dat de opvang in de lidstaten gepaard gaat met een individuele follow-up van goede kwaliteit wat betreft de toegang tot huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.
  • Zorg ervoor dat de opvang van vluchtelingen niet alleen berust op de actieve solidariteit van de burgers, maar dat ook de overheid verantwoordelijkheid opneemt.

Bovendien wijzen we op de noodzaak van:

  • Een effectief en solidair relocatiemechanisme op EU- niveau. Dit moet worden geïntegreerd in het nieuwe Europese pact inzake migratie en asiel. Grijp het activeren van deze richtlijn aan als een belangrijk precedent. Indien we hier gebruik van hadden gemaakt in 2015, ten tijde van de oorlog in Syrië en Irak, dan had de EU veel eensgezinder het hoofd kunnen bieden aan de toen erg vergelijkbare uitdagingen. Mits de politieke er is, zijn er degelijk alternatieven.