Indonesië - Solidaritas Perempuan

Basisrechten voor vrouwen

In Indonesië ijveren conservatieve moslimorganisaties ervoor de klok terug te draaien inzake gelijke rechten voor man en vrouw en stellen openlijk dat feminisme ingaat tegen de traditionele waarden. SP gaat hier zich samen met andere feministische groepen verenigt vrouwengroepen regelrecht ten in, en komen op voor meer gelijkheid, o.a. door een betere wetgeving inzake landeigendom voor vrouwen en een betere bescherming van de miljoenen vrouwen die als huishoudhulp werken, in binnen- en buitenland.

Vrouwenrechten beter beschermen

Ongeveer 5 miljoen Indonesische vrouwen werken in het buitenland en brengen veel buitenlandse valuta binnen, maar op het moment dat ze in problemen komen, zoals een werkgever die contractbreuk pleegt of slachtoffer worden van seksueel geweld, laat de overheid hen vaak aan hun lot over. SP beschikt over een netwerk om vrouwen te helpen die in de kou blijven staan en ze streven voor een betere wettelijke bescherming.

Het gebrek aan een perspectief op een stabiel inkomen dwingt vrouwen om te gaan werken in Malaysia of Saudi Arabië en zo hun familie en of gezin achter te laten. SP pleit voor een meer inclusief en sociaal beleid dat de lokale economie stimuleert in plaats van vooral in te zetten op grootschalige investeringen en projecten die vaak leiden tot verplichte verhuizing en verlies van vruchtbaar land.

Door het lobbywerk van o.a. SP heeft de regering een betere wettelijke bescherming van migratiearbeiders goedgekeurd, maar er blijven nog hiaten, zo moet de overheid harde afspraken maken met de gastlanden opdat die de werkomstandigheden beter regelen en ook controleren en het blijft wachten op de oprichting van een meldpunt. 

Sharia is discriminerend voor vrouwen

Zoals hierboven aangegeven is er ook in Indonesië nog steeds een immense discriminatie van vrouwen en de lgbti+-gemeenschap. Bijna 200 lokale besturen hebben onder druk van conservatieve religieuze groepen bepaalde aspecten van de sharia-wetgeving ingevoerd, met nefaste gevolgen voor vrouwen- en lgbti+-rechten. 

In de provincie Aceh gaat men daarin het verst, de religieuze politie ziet toe dat vrouwen de kledijvoorschriften opvolgen en niet zonder mannelijke ‘begeleiding’ op straat komen of dat twee mannen onder één dak wonen.  Bovendien blijft grensoverschrijdend gedrag van mannen binnenshuis onbestraft. Samen met heel wat andere vrouwen- en mensenrechtenorganisaties klaagt SP dit aan, en proberen ze deze discriminerende maatregelen terug te schroeven.

Resultaten
Hoewel de regering beloftes heeft gemaakt voor een betere wetgeving inzake landrechten voor vrouwen blijft het wachten op concrete resultaten. Er is de laatste jaren wel meer ondersteuning voor vrouwen die problemen krijgen bij met hun buitenlandse werkgever. De ambassades zijn nu veel gevoeliger voor deze problematiek. In 2021 werd eindelijk een nieuwe wet op sexueel geweld, inclusief een betere bescherming van het slachtoffer.