FIAN Belgium

FIAN Belgium werd in 1986 door een tiental vrijwilligers opgericht als een van de eerste nationale afdelingen van FIAN International. Het ondersteunt de strijd voor het recht op voedsel op internationaal niveau, in samenwerking met de andere afdelingen van FIAN, maar ook hier in België. Het werkt samen met boerenbewegingen, armoedeorganisaties en alle sociale bewegingen die opkomen voor een transitie naar duurzame voedselsystemen die het recht op voedsel eerbiedigen.