Ecuador - INREDH

Voor de rechten van de mens en van de gemeenschappen.

Waar rechten bedreigd of geschonden worden, zoekt de mensenrechtenorganisatie INREDH de gepaste strategie om weerwoord te bieden. 

Juridische ondersteuning

De rurale en inheemse gemeenschappen zijn erg kwetsbaar in Ecuador. Mijnbouw- en petroleumbedrijven tasten vaak hun leefomgeving aan, en daarmee ook hun basisrechten. Als zij daar protest durven tegen aan te tekenen, worden ze als criminelen gevangen gezet, juridisch vervolgd  of bedreigd. INREDH verdedigt de organisaties, hun leiders en activisten. Het spant rechtszaken aan, contacteert de pers en sensibiliseert de bevolking.   

Enkele jaren geleden richtte het een school voor politieke vorming op. Daar leren jonge inheemse vertegenwoordigers hoe ze de collectieve rechten van de inheemse volkeren en 'de rechten van de natuur' efficiënt kunnen verdedigen. 

Ook werkt INREDH samen met de inheemse organisaties samen om het traditionele gewoonterecht van de volkeren als legitieme vorm van rechtspraak te laten erkennen.  

INREDH heeft veel bereikt door de vormingsactiviteiten, communicatie en sensibilisatie. Maar het is vooral door de gespecialiseerde juridische kennis en de verdediging van slachtoffers in de rechtszalen en acties in de internationale systemen voor de bescherming van de mensenrechten dat de organisatie zowel in Ecuador als internationaal erkend wordt.  

Verdedigen van kwetsbare groepen

Net zoals omliggende landen, wordt Ecuador geconfronteerd met een golf van seksueel geweld tegen vrouwen en feminicides. INREDH biedt vrouwen die slachtoffer zijn ondersteuning en verdedigt hun case. Naast vrouwen, beschermt INREDH ook andere personen wiens rechten onder druk staan, zoals holebi's, transgenders en gevangenen. 

Rapportering mensenrechtenschendingen

Doordat de regering blijft knippen in de budgetten voor sociaal welzijn, en blijft inzetten op grootschalige projecten die schadelijk zijn voor lokale gemeenschappen, breken er regelmatig grote sociale onrusten uit. Het zijn vooral de inheemse organisaties die in oktober 2019 en in juni 2022 hun ontevredenheid uitten en veranderingen opeisten, met mobilisaties in het ganse land.  INREDH was zeer actief om de situatie op de voet te volgen, en alle onregelmatigheden en vormen van repressie tegen inheemse leiders en organisaties op te tekenen. De documentatie van de cases was uitermate belangrijk voor de amnestie die verkregen werd begin 2022, en de juridische verdediging van de sociale leiders die vervolgd worden.