Caritas International België

Caritas International België ondersteunt de slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar lokale, nationale en internationale netwerken. Caritas voert haar missie uit ongeacht ras, nationaliteit, geslacht, politieke, religieuze of filosofische overtuiging.

Caritas International helpt de meest kwetsbaren en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen. Bij crisissituaties, bieden Caritas International België en haar partners doeltreffende hulp. Caritas implementeert ook rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten om aan mensen de mogelijkheid te bieden om hun leven en toekomst in eigen handen te nemen.

Caritas ondersteunt vluchtelingen en verdedigt het recht van migranten op materiële, sociale en juridische hulp, zowel in België als in hun land van herkomst. Caritas onderneemt actie tegen onrechtvaardige situaties en disfunctionering waarvan haar medewerkers getuige zijn en neemt tevens deel aan het debat met het oog op een verbetering van het beleid op gebied van armoedebestrijding en inzake opvang, asiel en migratie. Op basis van haar expertise richt ze zich hierbij zowel tot politici als tot het grote publiek.