Caritas International België

Caritas International is een Belgische ngo. Als deelorganisatie van Caritas Catholica Belgica zijn we lid van het wereldwijde Caritasnetwerk van meer dan 165 katholieke organisaties, samen actief in 200 landen en regio’s. 
 
Caritas International ondersteunt de slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar nationale en internationale netwerken. We voeren onze missie uit zonder onderscheid van nationaliteit of geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuigingen.
 
Caritas International helpt de meest kwetsbaren en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen. Caritas International en haar partners bieden doeltreffende hulp in geval van crisis. We implementeren ook rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten om aan mensen de mogelijkheid te bieden om hun leven en toekomst in eigen handen te nemen.
 
Caritas International begeleidt asielzoekers en verdedigt het recht van migranten op materiële, sociale en juridische bijstand, in België of in hun land van herkomst. Wij hekelen situaties van onrechtvaardigheid en disfunctionering waarvan onze werknemers getuigen zijn en dringen bij de beleidsmakers aan op structurele oplossingen. Onze expertise laat ons toe om voorlichtings- en educatief werk uit te voeren voor een groot publiek en meer bepaald in het onderwijs.

De verschrikkelijke aardbevingen in Turkije en Syrië troffen miljoenen mensen.
Vraag meer steun voor de slachtoffers.  Voeg uw naam toe aan de petitie en doe mee.