Broederlijk Delen

Broederlijk Delen wilt als Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking de wereld veranderen. In een wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft. Waarin mensen een stem hebben en iedereen veilig is. Een wereld waarin iedereen graag leeft, ook in de toekomst. Een duurzame wereld zonder ongelijkheid. We realiseren onze droom op verschillende manieren. 

Missie

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede.

Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.

Visie

De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei. Die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: "genoeg is goed" in plaats van "nooit genoeg".

Dat doen we niet alleen. We willen een brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Samen bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijkheid. We vertrekken daarbij vanuit een langetermijnvisie. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om duurzame resultaten te behalen.

Hoe en waar we werken

In het Zuiden heeft Broederlijk Delen een typische manier van werken. We stellen de plannen van de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid centraal. Om die plannen te realiseren, ondersteunen we initiatieven van lokale organisaties. We starten zelf geen projecten op.

Broederlijk Delen werkt samen met zo'n 123 partnerorganisaties. We steunen deze organisaties met geld. We delen onze kennis, brengen hen samen om ervaringen uit te wisselen en stimuleren onderlinge netwerking. Zo zijn ze als organisatie sterker en komen ze samen op voor hun rechten.

We zijn actief in 13 landen: 6 landen in Afrika, 6 in Latijns-Amerika en in Israël-Palestina.

In Vlaanderen verricht Broederlijk Delen politiek werk, doen we aan beleidsbeïnvloeding, sensibiliseren we en proberen we aan te zetten tot actie.

Domeinen

We pleiten voor systeemverandering, met herverdeling als hefboom om aan die systeemverandering te werken. 

We werken rond drie domeinen: 

- politieke stem en participatie

- wereldwijde solidariteit in beweging

- grondstoffen en voedselsystemen 

Inspiratiebron

Broederlijk Delen ontstond in 1961 als noodhulporganisatie. De aanleiding was de hongersnood in Congo. De katholieke kerk riep op om in de vastenperiode een gift te doen voor een volk in nood. Daarna evolueerde Broederlijk Delen naar een ngo die op structurele manier aan ontwikkelingssamenwerking doet.

De rode draad doorheen onze werking is onze christelijke inspiratie. Deze inspiratie weerspiegelt zich in de keuzes die wij maken. Zo werken wij met de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. In Vlaanderen geven we eigentijdse invulling aan de vasten. We roepen op om de tendens van 'steeds meer' naast zich neer te leggen. Wij pleiten voor 'genoeg is goed': de bewuste keuze voor een leven waarin er aandacht is voor de draagkracht van de aarde en van elkaar.