Bolivia - Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC)

Boliviaans platform dat sociale organisaties en ngo’s groepeert rond klimaatrechtvaardigheid.

PBFCC is een Boliviaans platform dat sociale organisaties en ngo’s groepeert rond klimaatrechtvaardigheid. Vanuit het concept van ‘buen vivir’ dringt het platform vooral aan op een effectieve  aanpak van klimaatverandering met respect voor de grenzen van de natuur en het welzijn van de bevolking. 

 

Klimaatrechtvaardigheid 

 

Het platform dient als overlegplatform tussen de diverse organisaties, om de ‘business-as-usual’-aanpak van het klimaatprobleem in vraag te stellen en alternatieve beleidsmaatregelen uit te werken. Een reële aanpak van het klimaatprobleem gaat hand in hand met sociale rechtvaardigheid, en beantwoordt aan de reële noden van de lokale gemeenschappen.  Het omvat beslissingen omtrent het behoud van het Amazonewoud, de strijd tegen illegale goudwinning, het stoppen van projecten voor oliewinning, de promotie van hernieuwbare energie, een beheer van de waterbronnen en beter watergebruik, het opwaarderen van ecologische landbouw en lokale productie etc. Samen met de organisaties die deel uitmaken van het platform sensibiliseert het bevolkingsgroepen in de rurale gebieden en in de steden, over de impact en de aanpak van klimaatverandering via publiek debat, campagnes, vormingsactiviteiten en diverse initiatieven.   

 

De PBFCC versterkt basisorganisaties, gemeenschappen en leiders, met speciale aandacht voor vrouwelijke leidsters en hun organisaties.  Zo ondersteunen ze de alliantie van inheemse vrouwen.  In regio’s waar de lokale gemeenschappen getroffen worden door grootschalige investeringsprojecten – die de omgeving en de overlevingsbasis aantasten – pleiten ze samen met de gemeenschappen voor betere voorwaarden en/of voor alternatieven.  

 

Internationale samenwerking 

 

De plataforma werkt samen met bewegingen in de andere landen van de regio, en van andere continenten.  Dat is vooral belangrijk om de internationale klimaatagenda te beïnvloeden, o.m. rond de voorstellen en afspraken die gemaakt worden in opvolging van het Akkoord van Parijs, voor de internationale aanpak van de klimaatcrisis.  De internationale klimaatrechtvaardigheidsbeweging pleit voor reële, structurele verandering, de ‘system change’. Ze tracht effectieve maatregelen door te duwen, in plaats van wat ze bestempelen als ‘doekjes voor het bloeden’ en ‘valse oplossingen’ (biobrandstoffen, koolstofmarkt etc).  Via de internationale agenda, zet de PBCC ook de Boliviaanse staat onder druk om werk te maken van haar engagementen, zowel voor de beleidsvoorstellen als voor de implementatie ervan.  

 

Zonneovens 

 

Samen met de organisaties die deel uitmaken van het platform, geven ze ook impuls aan  praktische toepassingen die toelaten om een bijdrage te leveren bij het verminderen van de emissies. Zo is er het programma voor de installatie van zonneovens in het Amazonegebied. Het gaat over kleine, praktische oventjes, die gezinnen toelaten om snel en goed hun eten klaar te maken op basis van zonne-energie. Deze vervangen de traditionele gebruiken, waarbij hout gebruikt wordt. Dat hout wordt namelijk steeds schaarser, en de toename van de bevolking maakt dat er steeds meer bomen sneuvelden.