ABVV

De internationale dienst van ABVV draagt bij tot een sterke onafhankelijke vakbeweging in het Zuiden want meer sociale rechtvaardigheid is het beste middel tegen de armoede.

Meer sociale rechtvaardigheid in het Zuiden brengt ook grotere sociale rechtvaardigheid hier, en omgekeerd. Door de vakbonden in het Zuiden te versterken, versterken we onszelf.

Hoogstraat 42
1000 Brussel
België

02 506 83 57