11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

11.11.11 gelooft dat een andere wereld mogelijk is en werkt aan een andere globalisering op drie manieren:

1. Solidariteit met het Zuiden door steun aan en samenwerking met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

2. Politieke actie: om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken, moeten we als Noord-Zuidbeweging wegen op de beslissingen van de overheden (Vlaams, nationaal en Europees), internationale instellingen (IMF, Wereldbank, Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie...) en bedrijven.

3. Bewustmaking in eigen land: om de vorige twee doelstellingen te kunnen realiseren dient de eigen bevolking degelijk te worden geïnformeerd én gesensibiliseerd. De voornaamste betrachting van de 11.11.11-koepel wordt dan ook goed samengevat in de titel van het vijfjarenprogramma 2003-2007: "Krachten bundelen voor een politieke Noord-Zuidbeweging".

Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
België

02-536 11 11