Image
De financiën van 11.11.11

Onze financiën

We zijn efficiënt en transparant

We zamelen geld in bij schenkers en vragen vrijwilligers om actie voor ons te voeren. Daarom maken we er een erezaak van om elke eurocent efficiënt te besteden. En we dragen transparantie over onze inkomsten en uitgaven hoog in het vaandel. 

82% van onze uitgaven gaat rechtstreeks naar onze missie

Image
De inkomsten van 11.11.11
Image
Uitgaven 11.11.11 2019

Meer info over onze inkomsten en uitgaven

Meer info over onze activiteiten en cijfers kan je vinden in ons jaarverslag. 

Voor maximale transparantie publiceren wij onze financiële gegevens ook op www.donorinfo.be en bij NGO Openboek.

Image
Cover jaarverslag 11.11.11 2019

Financieel verslag van de campagne 2019

In 2019 voerden we campagne voor changemakers, mensen die vaak met gevaar voor eigen leven strijden voor duurzame verandering. Onze campagne vindt ieder jaar plaats in november en is steeds een hoogtepunt. In 2019 zamelden we 5.297.579,57 euro in. Tegenover 2018 was dat een daling van bijna 3%. Daarmee bleef deze
campagne enigszins onder de verwachtingen.
Desondanks blijft dit een zeer aanzienlijk bedrag. Dankzij de
vele acties en gulle giften kunnen wij het levensbelangrijke
werk van onze changemakers blijven ondersteunen.

Image
Financieel verslag campagne 2019 11.11.11

Onze inkomsten en uitgaven uit fondsenwerving

Image
Inkomsten en uitgaven fondsenwerving 11.11.11 2019

Onze fondsenwerving is ethisch verantwoord

Wij zijn al jaren lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Daardoor kunnen wij garanderen dat al onze middelen op een ethische manier zijn verkregen, en dat ze ook goed worden besteed. 

Wij werken volgens de ethische code van de VEF, en deze vereniging controleert ook onze fondsen. Meer info vind je op www.vef.be.  

Onze financiën worden door verschillende instanties gecontroleerd

  • De cijfers die wij publiceren sluiten aan bij de jaarrekening zoals die werd neergelegd bij de Nationale Bank. Onze commissaris controleert onze jaarrekening ieder jaar. In zijn auditverslag 2019 staat geen voorbehoud.
  • De overheden en instellingen die ons subsidies verstrekken, voeren regelmatige en strikte controles uit op de projecten of programma's die zij (mee) financieren.
  • Het Belgische ministerie van Financiën controleert alle giften aan 11.11.11. Op basis van deze controle geven we fiscale attesten aan onze schenkers.

Hoeveel verdient onze directeur?

Els Hertogen is sinds juni 2019 algemeen directeur van 11.11.11. Haar brutoloon bedroeg op 1 januari 2020 5.400 euro, ze ontvangt ook een dertiende maand en dubbel vakantiegeld. Ze geeft leiding aan 80 medewerkers en staat aan het hoofd van de koepel die meer dan 60 Vlaamse ontwikkelingsngo's, 20.000 vrijwilligers en 270 4de-pijlerorganisaties verenigt en die samenwerkt met organisaties en bewegingen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Image
els

Hoeveel verdienen de leden van onze raad van bestuur?

De leden van de onze raad van bestuur ontvangen geen financiële of andere compensatie voor hun prestaties. De vergaderingen van de raad gaan bovendien altijd ’s avonds door, na de werkuren.

Wij controleren hoe onze partners in het Zuiden ons geld gebruiken

Geld dat wij overmaken aan partnerorganisaties is onderworpen aan budgettaire controles. De procedures voor financiële opvolging en verantwoording worden contractueel vastgelegd. Onze regionale kantoren in het Zuiden en het team Financiën van onze hoofdzetel in Brussel controleren of alle verplichtingen nageleefd worden. Daarnaast gebeuren er  onafhankelijke financiële audits in opdracht van onze donoren. Zo verzekeren we dat elke euro besteed wordt aan de contractueel vastgelegde missie.