Image
De financiën van 11.11.11

Onze financiën

We zijn efficiënt en transparant

We zamelen geld in bij schenkers en vragen vrijwilligers om actie voor ons te voeren. Daarom maken we er een erezaak van om elke eurocent efficiënt te besteden. En we dragen transparantie over onze inkomsten en uitgaven hoog in het vaandel. 

82% van onze uitgaven ging in 2021 rechtstreeks naar onze missie

Image
Diagram met de inkomsten voor 2021
Image
Diagram met de uitgaven voor 2021

Meer info over onze inkomsten en uitgaven

Meer info over onze activiteiten en cijfers vind je in ons jaarverslag. 

Voor maximale transparantie publiceren wij onze financiële gegevens ook op www.donorinfo.be en bij NGO Openboek.

Download het volledige jaarverslag 2021

Image
Coverfoto jaarverslag 2021 - Investeer mee in een betere wereld

Financieel verslag van de campagne 2021

In het financieel verslag krijg je een gedetailleerd overzicht van de diverse campagneopbrengsten per provincie en per gemeente.  Je vindt er ook de nationale campagneopbrengsten zoals de verkoop van 11.11.11-merchandising.

In 2020 moesten we door de corona-lockdowns bijna alle quizzen, deur-aan-deurverkopen, eetfestijnen... afgelasten of online organiseren.  In 2021 was de novembermaand opnieuw van 11.11.11.  Duizenden vrijwilligers trokken opnieuw vol enthousiasme door de straten.  Duizenden mensen vonden de weg terug naar de honderden activiteiten die opnieuw konden plaatsvinden.

Vanaf midden november werd de situatie op corona-vlak weer precair.  Een aantal evenementen werden last-minute toch afgelast.  Maar al bij al zijn we deze editie zonder al te veel kleerscheuren doorgelopen en stonden we er weer met volle goesting.  In 2020 zetten we door corona stappen vooruit op digitaal vlak.  Voor tal van vrijwilligers vormden de digitale acties ook in 2021 een welgekomen aanvulling op de fysieke activiteiten.

In totaal haalden we 5 617 311,94 euro op.  We zijn opgetogen dat mensen zelfs in tijden van crisis in een betere wereld willen investeren via 11.11.11.  Grenzeloos veel respect en dank aan iedereen die zoveel tijd, energie en creativiteit investeerde in de campagne.

Download het financieel verslag van de campagne 2021

Image
Cover financieel verslag 2021 - Investeer mee in een betere wereld

Onze fondsenwerving is ethisch verantwoord

Wij zijn al jaren lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Daardoor kunnen wij garanderen dat al onze middelen op een ethische manier zijn verkregen, en dat ze ook goed worden besteed. 

Wij werken volgens de ethische code van de VEF, en deze vereniging controleert ook onze fondsen. Meer info vind je op www.vef.be.  

Onze financiën worden door verschillende instanties gecontroleerd

  • De cijfers die wij publiceren sluiten aan bij de jaarrekening zoals die werd neergelegd bij de Nationale Bank. Onze commissaris controleert onze jaarrekening ieder jaar. In zijn auditverslag 2019 staat geen voorbehoud.
  • De overheden en instellingen die ons subsidies verstrekken, voeren regelmatige en strikte controles uit op de projecten of programma's die zij (mee) financieren.
  • Het Belgische ministerie van Financiën controleert alle giften aan 11.11.11. Op basis van deze controle geven we fiscale attesten aan onze schenkers.

Hoeveel verdient onze directeur?

Els Hertogen is sinds juni 2019 algemeen directeur van 11.11.11. Haar brutoloon bedroeg op 1 januari 2020 5.400 euro, ze ontvangt ook een dertiende maand en dubbel vakantiegeld. Ze geeft leiding aan 80 medewerkers en staat aan het hoofd van de koepel die meer dan 60 Vlaamse ontwikkelingsngo's, 20.000 vrijwilligers en 270 4de-pijlerorganisaties verenigt en die samenwerkt met organisaties en bewegingen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Image
els

Hoeveel verdienen de leden van onze raad van bestuur?

De leden van de onze raad van bestuur ontvangen geen financiële of andere compensatie voor hun prestaties. De vergaderingen van de raad gaan bovendien altijd ’s avonds door, na de werkuren.

Wij controleren hoe onze partners wereldwijd ons geld gebruiken

Geld dat wij overmaken aan partnerorganisaties is onderworpen aan budgettaire controles. De procedures voor financiële opvolging en verantwoording zijn contractueel vastgelegd. Onze regionale kantoren in Azië, Centraal-Afrika en Latijns-Amerika en het team Financiën van onze hoofdzetel in Brussel controleren of alle verplichtingen nageleefd worden. Daarnaast gebeuren er  onafhankelijke financiële audits in opdracht van onze donoren. Zo verzekeren we dat elke euro besteed wordt aan de contractueel vastgelegde missie.