Image
De financiën van 11.11.11

Onze financiën

We zijn open over wat we doen.

We zamelen geld in bij schenkers, ontvangen subsidies en vragen vrijwilligers om actie voor ons te voeren. Daarom maken we er een erezaak van om elke eurocent efficiënt te besteden. En dragen we transparantie over onze inkomsten en uitgaven hoog in het vaandel. Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van onze financiën en een link naar de evaluaties van onze programma’s.

81% van onze uitgaven ging in 2022 rechtstreeks naar onze missie

Image
Inkomsten 11.11.11 2022
Image
Uitgaven 11.11.11 in 2022

Meer info over onze inkomsten en uitgaven

Meer info over onze activiteiten en cijfers vind je in ons jaarverslag. 

Voor maximale transparantie publiceren wij onze financiële gegevens ook op www.donorinfo.be en bij NGO Openboek.

Download het volledige jaarverslag 2022

Image
Voorpagina jaarverslag 2022

Financieel verslag van de campagne 2022

In het financieel verslag krijg je een gedetailleerd overzicht van de diverse campagneopbrengsten per provincie en per gemeente.  Je vindt er ook de nationale campagneopbrengsten zoals de verkoop van 11.11.11-merchandising.

Zoals elk jaar haalden duizenden actievoerders van 11.11.11 in november weer alles uit de kast voor Internationale Solidariteit. Dit jaar stond onze campagne in het teken van klimaatrechtvaardigheid.
Het warme weer in november leende zich perfect tot tal van fysieke acties met als thema de gevolgen van de klimaatcrisis. Maar de digitale groei, met de optimalisatie van het actieplatform, zetten we in 2022 niettemin verder.

Samen met onze vrijwilligers en schenkers gingen we er weer voluit voor om klimaatonrecht te stoppen. En hoe!

  • Meer dan 360 activiteiten zetten onze vrijwilligers op.
  • 154 acties werden er op het actieplatform gepubliceerd.
  • Het gemiddelde giftbedrag blijft aan de hoge kant en ook stabiel: 76,11 EUR.
  • We bereikten meer dan 3,5 miljoen Vlamingen via advertenties op social mediacampagne en op TV.
  • Samen met onze lokale groepen slaagden we er bijna 300 keer in om te verschijnen in verschillende media! Zelfs Karrewiet pikte ons op, een primeur voor 11.11.11
Image
Vrijwilligers met verkoopproducten

In totaal haalden we zo’n 4.900.062,08 euro op.
Grenzeloos veel respect en dank aan al diegenen die zoveel van hun tijd, energie en creativiteit investeerden in deze campagne. Tot volgend jaar!

Download het financieel verslag van de campagne 2022

Onze fondsenwerving is ethisch verantwoord

Wij zijn al jaren lid van de Ethische Fondsenwerving vzw (RE-EF vzw). Daardoor kunnen wij garanderen dat al onze middelen op een ethische manier zijn verkregen, en dat ze ook goed worden besteed. 

Wij werken volgens de ethische code van de Ethische Fondsenwerving vzw, en deze vereniging controleert ook onze fondsen. Meer info vind je op www.re-ef.be 

Image
Label Ethische fondsenwerving

Onze financiën worden door verschillende instanties gecontroleerd

  • De cijfers die wij publiceren sluiten aan bij de jaarrekening zoals die werd neergelegd bij de Nationale Bank. Onze commissaris controleert onze jaarrekening ieder jaar. In zijn auditverslag 2021 staat geen voorbehoud.
  • De overheden en instellingen die ons subsidies verstrekken, voeren regelmatige en strikte controles uit op de projecten of programma's die zij (mee) financieren.
  • Het Belgische ministerie van Financiën controleert alle giften aan 11.11.11. Op basis van deze controle geven we fiscale attesten aan onze schenkers.

Hoeveel verdient onze directeur?

Els Hertogen is sinds juni 2019 algemeen directeur van 11.11.11. Haar brutoloon bedroeg op 1 januari 2023 6.737 euro, ze ontvangt ook een dertiende maand en dubbel vakantiegeld. Ze geeft leiding aan 80 medewerkers en staat aan het hoofd van de koepel die meer dan 50 Vlaamse lidorganisaties, 20.000 vrijwilligers en 250 4de-pijlerorganisaties verenigt en die samenwerkt met organisaties en bewegingen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Image
els

Hoeveel verdienen de leden van onze raad van bestuur?

De leden van de onze raad van bestuur ontvangen geen financiële of andere compensatie voor hun prestaties. De vergaderingen van de raad gaan bovendien altijd ’s avonds door, na de werkuren.

Wij controleren hoe onze partners wereldwijd ons geld gebruiken

Geld dat wij overmaken aan partnerorganisaties is onderworpen aan budgettaire controles. De procedures voor financiële opvolging en verantwoording zijn contractueel vastgelegd. Onze regionale kantoren in Azië, Centraal-Afrika en Latijns-Amerika en het team Financiën van onze hoofdzetel in Brussel controleren of alle verplichtingen nageleefd worden. Daarnaast gebeuren er  onafhankelijke financiële audits in opdracht van onze donoren. Zo verzekeren we dat elke euro besteed wordt aan de contractueel vastgelegde missie.

Evaluaties

Subsidies maken meer dan de helft van onze inkomsten uit. Onze grootste donor is de Belgische federale overheid. De subsidieverlening binnen de sector van Belgische NGO’s wordt beheerd door het Directorate-General for Development Cooperation and Humanitarian Aid (DGD). Wat er gebeurd met deze subsidies wordt geëvalueerd door externe bureaus. Hun evaluatierapporten vind je hier terug.