Image
Mural4change in Leuven
nieuws: 11.11.11

11.11.11 haalt slechts één derde van het resultaat van vorig jaar

De jaarlijkse 11.11.11-campagne bracht dit jaar slechts één derde van het resultaat van vorig jaar op. In 2019 leverden de fondsenwervingsacties van vrijwilligers nog 1,2 miljoen euro op. Een zware tegenslag die op termijn gevolgen zal hebben voor de changemakers in onze partnerlanden, die in deze coronatijden extra uitgedaagd worden. Daarom zet 11.11.11 de campagne de volgende weken online verder en roept het Vlaamse publiek op om de komende weken te blijven doneren om dit verlies te minimaliseren. 
Ook al kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten, online onze solidariteit tonen kan nog steeds. 

16 nov 2020

Campagne wordt online verder gezet

Covid-19 heeft ook voor 11.11.11 en vooral voor de internationale solidariteit en de  partners van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging zware gevolgen. Tussen 1 november en 11 november worden jaarlijkse talrijke acties opgezet door plaatselijke 11.11.11-groepen en vrijwilligers. Van pannenkoeken- of wafelfestijnen, over de organisatie van een quiz tot de verkoop van chocolade aan warenhuizen en de rondgang van deur tot deur door jeugdbewegingen en andere vrijwilligers.

We zijn dan ook erg fier op wat onze vrijwilligers hebben gerealiseerd. Velen hebben echt hun beste beentje voorgezet.

Els Hertogen
Directeur 11.11.11

Uiteindelijk konden slechts een zeer klein aantal van deze activiteiten de afgelopen weken doorgaan.  Maar toch was er veel creativiteit te zien. "We zijn dan ook erg fier op wat onze vrijwilligers hebben gerealiseerd," zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Er werden online acties opgezet maar ook fysieke activiteiten in de buitenlucht en met kleine groepen zoals een stads- of wandelzoektocht. De campagne ondersteunde ook muurschilderingen van Changemakers die her en der in het straatbeeld opdoken, aangebracht door vrijwilligers. Velen hebben echt hun beste beentje voorgezet.”

Financieel vallen de resultaten echter tegen en dat is vooral en probleem voor de talrijke Changemakers die de steun kunnen gebruiken. Covid-19 slaat hier hard toe, maar in andere delen van de wereld dikwijls nog veel harder. 

  • Changemaker Athit Kong bijvoorbeeld komt in Cambodja op voor betere arbeidsomstandigheden en leefbare lonen. Maar hoe kom je op voor hogere lonen als de fabrieken gesloten zijn omdat ze door corona geen bestellingen van Westerse bedrijven meer krijgen? 
  • Rouba Mhaissen werkt met haar organisatie SAWA for Development and Aid voor Syrische vluchtelingen in Libanon. Zij wil in de eerste plaats de basisbehoeften van de vluchtelingen in de kampen invullen. De laatste maanden is ze echter vooral bezig met het aanpakken van de gevolgen van corona bij de vluchtelingen. De sanitaire situatie in de kampen is meer dan precair.  

De boodschap van 11.11.11 met deze campagne was er dan ook één van internationale solidariteit. "We zitten allemaal weliswaar in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje. Die boodschap is zeker door veel mensen gehoord en gedeeld,” zegt Els Hertogen. “Dat is dan ook het succes van deze campagne. Ik wil graag alle mensen bedanken die onze campagne gesteund hebben. Hun  steun geeft 11.11.11 en de changemakers slagkracht."

De volgende weken loopt de fondsenwerving door. Els Hertogen:  "We willen namelijk dat mensen als Athit en Rouba ook op langere termijn kunnen blijven werken en we willen  in de toekomst nog vele andere changemakers wereldwijd kunnen ondersteunen. Daarvoor zijn de middelen die wij inzamelen onontbeerlijk."

Tal van 11.11.11-groepen stelden hun fysieke activiteiten vorige week uit of schakelden over op online fondsenwerving. 11.11.11 streeft ernaar om de opbrengst de komende weken nog op te krikken. Via de doneerpagina doneer.11.be kan er nog steeds gestort worden.

Doe een gift

Changemakers hebben meer dan ooit uw steun nodig.
Doe een gift en zorg mee voor verandering!

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging