JA!

IK KIES VOOR #MENSELIJKHEID

Teken de petitie

Kies voor #menselijkheid

Wij kunnen en willen niet aanvaarden dat de ene mens meer waard is dan de andere.
Nergens. Nooit.

Als mens verschillen we allemaal. Menselijkheid is wat ons allemaal verbindt maar in de praktijk is menselijkheid een zaak van twee maten en gewichten. Sommige mensen doen ertoe, anderen veel minder.

In het huidige klimaat dat mensen uit elkaar drijft, moeten we de strijd aangaan tegen ontmenselijking, tegen haat, tegen nepnieuws, tegen ieder-voor-zich.

Wij strijden voor een wereld waarin iedereen telt. Waarin mensenrechten er zijn voor iedereen. Dit is nu niet het geval.

Dode kinderen in Gaza en Israël, mensen die hun huis verliezen door overstromingen en bosbranden, hongerlonen voor the working poor, haatspraak, verdrinkingen op de Middellandse zee, mensen die op straat moeten slapen …

Wij kiezen voor een samenleving die opbouwt.

Ja, wij kiezen voor een wereld zonder uitbuiting van mens en natuur, met respect voor het internationaal recht in oorlogssitutaties, met bescherming en opvang van mensen op de vlucht, met ruimte voor een genuanceerd debat.

Ja, het is in ieders belang dat wij blijvend opkomen voor mensenrechten voor iedereen. Altijd en overal.

Wij vragen politici om een lijn te trekken en het beleid te baseren op menselijke oplossingen, in woorden én in daden.

Kies voor samenwerking over de grenzen heen.

Kies partij voor de vele mensen wier fundamentele rechten onder druk staan.​

Zo krijgt ieder1 de kans op een menswaardig bestaan.

KIES VOOR #MENSELIJKHEID

STEM NU AL 9 juni 13 oktober Moet ik huilen om de kinderen van Gaza of om de kinderen van Israël

Meer dan 20.000 mensen lieten zich al horen op de 505 – Concerten voor Menselijkheid. Hun oproep naar politici? Zorg voor een menselijk beleid.

En we zijn met velen om een positieve verandering te eisen. Daarom verzamelen we al die stemmen in onze petitie. Jullie stemmen geven 11.11.11 meer kracht om voor, tijdens én na de verkiezingen een menselijk beleid te eisen van onze beleidsmakers.

Samen staan we sterk, elke stem versterkt de boodschap van menselijkheid en geeft hoop aan de hele samenleving.

Els Hertogen 11.11.11

Op die manier tonen we dat er zeer zeker een draagvlak is voor een menselijk beleid: “beste politici, wij zijn Europeanen/Belgen/Vlamingen met een hart, durf voor een menselijk beleid te gaan!” Jouw handtekening versterkt die boodschap, samen hebben we meer impact.

Els Hertogen, algemeen directeur 11.11.11

Moet ik huilen om de kinderen van Gaza of om de kinderen van Israël
Kinderen van Gaza Kinderen van Israël

Waarvoor kiest 11.11.11?

Wij kiezen de kant van onschuldige burgers, in Palestina én in Israël. Mensenrechten en internationaal recht zijn onze leidraad. En dat betekent: al het geweld onvoorwaardelijk veroordelen, een onmiddellijk staakt-het-vuren, internationaal recht aan beide zijden afdwingen én druk zetten om oorlogsmisdaden te stoppen.

We kunnen en willen niet aanvaarden dat de ene mens meer waard is dan de andere. Nergens. Nooit.

Willem Staes 11.11.11

Willem Staes, expert Midden-Oosten 11.11.11

Moet ik huilen om de kinderen van Gaza of om de kinderen van Israël
Vermoord worden voor je ideeën Verdrinken op
de vlucht

Waarvoor kiest 11.11.11?

Een menselijk vluchtelingenbeleid moet zorgen voor bescherming van vluchtelingen in de regio van conflictgebieden en zet in op veilige en legale toegangswegen.

We eisen een Europees migratiebeleid dat mensenrechten-proof is en dus een einde maakt aan pushbacks aan de buitengrenzen.

Flor Didden 11.11.11

Flor Didden, expert migratie 11.11.1

Moet ik huilen om de kinderen van Gaza of om de kinderen van Israël
Overstromingen in Wallonië Bosbranden in Marokko

Waarvoor kiest 11.11.11?

Klimaatverandering is een collectief probleem dat vraagt om collectieve oplossingen. Mensen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, vangen de hardste klappen. Elke klimaatramp is er een te veel, of die zich nu voordoet in Wallonië of in Marokko.

Gezien de globale uitdagingen waar we voor staan, hebben we méér samenwerking en internationale solidariteit nodig, niet minder.

Kiki Berkers 11.11.11

Kiki Berkers, expert klimaat 11.11.11

Kies mee voor #menselijkheid.

Voor alle thema’s hebben we een menselijk antwoord nodig.

Download de 11.11.11 standpunten

JA!