Image
Klimaatverandering slaat toe - bodem lijdt onder droogte

Ja, ik steun 11.11.11!

Met uw steun bouwt 11.11.11 aan een rechtvaardige wereld en een betere, duurzamere toekomst.
Conflicten, honger, armoede, gedwongen migratie... Er is nog steeds te veel onrecht in onze wereld. Maar dankzij schenkers zoals u kunnen we deze problemen bij de wortels aanpakken. Door uw bijdrage kunnen we de krachten bundelen van tientallen organisaties, honderden burgerinitiatieven en duizenden vrijwilligers. In België en voorbij onze landsgrenzen. Door samen te werken, klinkt onze stem luider, ook aan tafel bij politici. Zo vergroten we onze slagkracht én impact. Bedankt!

Kies hoe je wil doneren

Image
Syrische vluchtelingen in Libanon

Een eenmalige gift

Doe een eenmalige gift.
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Image
judith maroy

Maandelijkse gift

Met een vaste opdracht is jouw impact nog groter.
Vanaf 40 euro op jaarbasis is jouw gift fiscaal aftrekbaar.

Liever via overschrijving?

Schrijft u uw gift liever gewoon over?
Dat kan op het rekeningnummer BE30 0000 0000 1111
Dank u wel.

Onze fondsenwerving is ethisch verantwoord

Wij zijn al jaren lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Daardoor kunnen wij garanderen dat al onze middelen op een ethische manier zijn verkregen, en dat ze ook goed worden besteed. 

Wij werken volgens de ethische code van de VEF, en deze vereniging controleert ook onze fondsen. Meer info vindt u op www.vef-aerf.be.  

Image
lofo VEF

Belastingvermindering via fiscaal attest

Schenkt u in een jaar minstens 40 euro dan ontvangt u het jaar nadien automatisch een fiscaal attest. 
Hiermee heeft u recht op een belastingvermindering van 45% van uw gift.
Met andere woorden, als u 50 euro doneert, krijgt u 22,5 euro terug via belastingvermindering. 

Hoe wordt uw gift gebruikt?

Uw donatie wordt gebruikt om mensen en organisaties die zich inzetten voor een betere wereld te steunen. Via uw donatie aan 11.11.11 steunt u onze internationale partnerorganisaties en onze lidorganisaties, zoals onder andere Dokters van de Wereld, Oxfam en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dankzij uw financiële steun kunnen we krachten bundelen, mensen mobiliseren en meer politieke verandering realiseren op vlak van vrouwenrechten, een rechtvaardig klimaatbeleid, eerlijke gezondheidszorg, de strijd voor waardig werk of mensenrechten.
 
In 2020 ging 81% van onze uitgaven rechtstreeks naar onze missie. 

Vragen of op een andere manier steunen?

U gaat een sportieve uitdaging aan en u wilt u graag laten sponsoren ten voordele van 11.11.11 of u heeft iets te vieren en in plaats van cadeaus wilt u liever uw vrienden en familie uitnodigen om een gift te doen aan 11.11.11? Ontdekt hier hoe dat kan of neem contact op met ons via steun@11.be
 
U denkt erover na om 11.11.11 op te nemen in uw testament? Neem vrijblijvend contact op met Steven Moens via Steven.Moens@11.be voor meer informatie.
 
Heeft u nog een andere vraag over schenken aan 11.11.11? Neem gerust contact op met ons via steun@11.be.