Image
Header campagne klimaatonrecht

W1J Z1EN HET PROBLEEM N1ET. Wij zien oplossingen.

De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk. Integendeel.

De grootste gevolgen treffen vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. In Bangladesh verdwijnen volledige vissersdorpen in de stijgende zee. In Zambia leidt droogte tot extreme hongersnood. In Brazilië worden gemeenschappen en ecosystemen vernietigd door bosbranden. Maar klimaatonrecht is geen ver-van-ons-bed-show: ook bij overstromingen in België delen kwetsbare mensen het hardst in de klappen. Dat is onrechtvaardig.

Samen strijden we voor oplossingen

Video file

Schone energie kan ook zonder vuile mijnen

Groene energie zonder schade aan mens en milieu, wil jij dat ook? Ontdek en steun de strijd van onze partner ATM in de Filipijnen.

Video file

10 miljoen bomen tegen de klimaatcrisis in Oeganda

10 miljoen bomen in Oeganda, zie jij dat ook wel zitten? Ontdek het project van Assiimwe en maak haar droom mee werkelijkheid.

Video file

Water is leven in Peru

Boeren hebben water nodig om in het uitgedroogde hooggebergte van Peru aan landbouw te doen. Benieuwd hoe Cedep Ayllu, en ook jij, het verschil maakt?

Watch 111111 Strength in Numbers on YouTube.

Samen staan we sterker

De strijd tegen klimaatonrecht voeren we samen. Zij aan zij met diegenen die het hardst getroffen worden. Met klimaat- en burgeractivisten, gemeenschappen en het middenveld die actie ondernemen. Met moedige politici en geëngageerde ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen. Met organisaties van over de hele wereld. Met de kennis en invloed van wetenschappers, grote denkers en bekende mensen. Ook met jou?  

Waarom kan jij het verschil maken?

Als we onze krachten bundelen, wordt elke 1 sterker. Vele 1’en bij elkaar vormen 1 solidaire beweging, die wereldwijd verbindt, druk zet en indruk maakt. Elke actie maakt het verschil, elke stem zet onze boodschap kracht bij. Samen zorgen we voor een wereld waarin ieder1 telt.

Waarom een gift doen

Image
Nele Mispelaere in de Filipijnen

Nele Mispelaere

De onrechtvaardigheid in de wereld stoot me erg tegen de borst. 11.11.11 heeft voor mij de juiste visie om die te bestrijden. Op allerlei thema's neemt zij het voortouw met goed onderbouwde argumenten. 10 jaar geleden ging ik mee naar de Filipijnen. Ik kon er met mijn eigen ogen zien hoe er op het terrein gewerkt wordt met organisaties die opkomen voor hun rechten.

Image
Dirk Peeters - close-up

Dirk Peeters

11.11.11 kiest voor oplossingen op lange termijn. Zo beet 11.11.11 zich jaren geleden al vast in de verantwoordelijkheid van rijke industrielanden voor de klimaatproblemen. Het is belangrijk dat 11.11.11 op die nagel blijft kloppen. Want niets doen aan dit onrecht is misdadig. Met onze steun aan 11.11.11 doen we een goede investering in een iets betere wereld. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.

Image
Alfons Van Daele

Alfons Vandaele

Al van in mijn jeugd probeer ik bij te dragen tot een duurzame en rechtvaardige wereld. Zo geef ik systematisch financiële steun aan de projecten van 11.11.11. Dit jaar ben ik extra gemotiveerd omdat de campagne voor het tweede jaar gaat over 'Klimaatonrecht'. 11.11.11 ziet niet alleen de problemen. Ze werkt ook aan oplossingen.