Image
handshake

Waarom ging çavaria internationaal?

Actualiteit

We werken sinds 2019 samen met buitenlandse LGBTI+-activisten en -verenigingen.

We bieden ze directe ondersteuning, voeden ons beleidswerk met concrete ervaringen uit het werkveld én maken de link tussen de beweging in België en de lokale beweging in het buitenland. Hieronder lees je een interview met onze medewerker van 'Go far? Go together!', ons project in Centraal-Afrika.

Disclaimer

Momenteel (2020) is onze medewerker actief in een land waar er geen wetten zijn die LGBTI+-personen beschermen tegen discriminatie. De identiteit van onze medewerker, het land waar het project loopt en de namen van de lokale LGBTI+-activisten en -organisaties worden dus niet extern gecommuniceerd. Enkel zo kunnen we de veiligheid van alle betrokkenen garanderen.

Image
Identitiy hidden

Waarom gaat çavaria internationaal? Zijn er in België geen uitdagingen meer?

“Enerzijds zijn er in België zeker nog uitdagingen op vlak van de rechten en vooral het welzijn van LGBTI+-personen. We blijven ons daar ook heel erg voor inzetten. Anderzijds is België internationaal gezien een van de koplopers als het gaat over de rechten van LGBTI+-personen. Gezien die bevoorrechte positie, en de meer dan 40 jaar kennis en ervaring die we hebben opgebouwd, vinden we dat we als organisatie de morele plicht hebben om ons ook buiten onze landsgrenzen in te zetten voor LGBTI+-personen.”

In het verleden was seks tussen personen van hetzelfde geslacht geen probleem in sommige Afrikaanse culturen. Tijdens de westerse kolonisatie kwam daar verandering in. Zijn deze internationale projecten een soort van schuldinlossing?

“Het Afrikaanse koloniseringsverhaal is verschrikkelijk. Europa heeft een grote historische schuld. Maar de basis van ons project is zeker niet gebaseerd op dat schuldbesef. Het is niet de bedoeling om gewoon ons eigen geweten te sussen. We willen holebi’s, transgender en intersekse personen vooruithelpen, overal ter wereld. Dat is natuurlijk niet haalbaar voor çavaria alleen. Dit is een eerste stap die we zetten.”

Hoe begin je als organisatie aan zo’n samenwerking?

“Het is elementair dat de lokale gemeenschap betrokken wordt en het initiatief heeft. Het centrale uitgangspunt is dat we als westerse organisatie enkel inspelen op hun vragen en noden. Onze acties moeten de hele LGBTI+-beweging ter plaatse vooruithelpen. Een goede kennis en analyse van de lokale context en het opbouwen van een vertrouwensband met de lokale LGBTI+-activisten en -organisaties is essentieel. Wij ondersteunen initiatieven die vanuit de lokale organisaties komen, maar zoiets gaat niet vanzelf. Net zoals bij andere samenwerkingen, moet er vertrouwen zijn tussen de partners. Daarom is het zo waardevol dat de medewerker ter plaatse gaat.”

Wat kan çavaria voor hen betekenen?

“Een belangrijke les die we in België met vallen en opstaan geleerd hebben, is dat het belangrijk is om je als beweging te organiseren. Om met één stem te spreken en samen op te komen voor gender- en seksuele diversiteit. Ook al verschillen de noden soms onderling naargelang hoe je je identificeert. In het land waar ons project loopt heeft de koepelorganisatie een beperkte capaciteit want ze krijgen geen nationale ondersteuning. Ze zijn momenteel volledig afhankelijk van internationale solidariteit. Wij ondersteunen hen financieel én inhoudelijk.” 

Waar bestaat die financiële steun juist uit?

“Door onze financiële steun beschikt de organisatie nu over een kantoor waar ze veilig kunnen samenkomen. Daarnaast voorzien we middelen zodat ze hun personeel kunnen betalen. We hielpen hen ook bij de oprichting van een fundraisingscomité, zodat ze in de toekomst meer eigen middelen kunnen ophalen.”

Waarom is het zo belangrijk dat ze meer eigen fondsen kunnen ophalen?

“Zo kunnen ze lokaal activiteiten en projecten opzetten om de rechten en het welzijn van de lokale community te stimuleren. Want de noden zijn erg hoog. Zo worden LGBTI+-personen vaak door hun familie verstoten. Ze moeten hun wijk verlaten, verliezen hun job... Door discriminatie op de werkvloer hebben ze moeite om ander werk te vinden. Zo belanden sommige LGBTI+-personen noodgedwongen in sekswerk. Daarom is de koepelorganisatie op zoek naar fondsen om projecten op te zetten die inkomsten genereren. Çavaria begeleidt hen om die projecten op papier te zetten en er fondsen voor te zoeken. Met die fondsen richtten ze een Rainbowbakery op en kochten ze een aantal motorfietsen die nu gebruikt worden als motortaxi, zo creëren ze nieuwe jobs voor LGBTI+-personen. Ze betalen er de studiekosten van een aantal mensen mee.”

Wat houdt de inhoudelijke ondersteuning precies in?

“Via workshops bouwen we hun professionele vaardigheden verder uit. Hoe formuleer je een project? Hoe werk je samen met internationale spelers zoals mensenrechtenorganisaties of organisaties die zich bezighouden met seksuele gezondheid? Hoe organiseer je een goede vergadering? We bespreken ook internationale kaders die nuttig kunnen zijn voor hun werk, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Daarnaast geven we vormingen rond hoe om te gaan met meningsverschillen en conflicten binnen de gemeenschap.”

Een belangrijke les die we in België met vallen en opstaan geleerd hebben, is dat het belangrijk is om je als beweging te organiseren. Om met één stem te spreken en samen op te komen voor gender- en seksuele diversiteit

Çavaria werkt niet alleen ter plaatse. We sensibiliseren ook de Belgische ontwikkelingsactoren en lobbyen om in het Belgisch buitenlands beleid aandacht te hebben voor de noden van LGBTI+-personen en er ook actief op in te zetten. Jouw project is daar een

“Dat klopt, çavaria volgt de globale tendensen van internationale ontwikkelingen op vlak van seksuele en genderdiversiteit nauw op. Daarom is çavaria lid van ILGA Europe en ILGA World, respectievelijk de Europese en wereldwijde koepel van LGBTI+-organisaties. Door deze lidmaatschappen kunnen we snel correcte informatie krijgen van de lokale actoren én oproepen tot actie”.

Welke volgende stappen kunnen de Belgische overheden nemen?

“België is wereldwijd een van de voorlopers op het vlak van LGBTI+-rechten en welzijn. Ons land profileert zich hier op internationaal vlak af en toe mee maar toch missen we verdere concrete stappen. Er is meer expliciete LGBTI+-inclusiviteit in ons buitenlands beleid nodig. Vergelijkbare landen zoals Nederland en Zweden doen dat al.”

Het project heeft een looptijd van twee jaar, wat wil je op het einde van die ter-mijn gerealiseerd zien?

“In mijn ideale scenario heeft de koepelorganisatie de nodige capaciteit om zelf fondsen en projecten binnen te halen. Ze zitten al op het juiste spoor. De organisatie stelde al een project op waarin hun belangrijkste noden verwerkt zijn. Iedereen ondersteunt het project en er zijn zelfs contacten met een donor die het wil financieren. Ik had niet gedacht dat we dit resultaat na acht maanden al bereikt zouden hebben.”

Hoe kan ik als lezer helpen?

We willen zowel onze Vlaamse LGBTI+-verenigingen als vrijwilligers of andere geïnteresseerden betrekken bij dit project. Indien je geïnteresseerd bent in onze internationale werking, surf naar cavaria.be/internationaal-werk of contacteer ons via gfgt@cavaria.be.