Image
© Basmeh and Zeitooneh

Vluchtelingen in Syrië en Libanon zitten in uitzichtloze situatie

Dossier

In een nieuw rapport trekt 11.11.11, samen met lokale en internationale partners, verenigd in het ‘Refugee Protection Watch-project’, aan de alarmbel over de steeds uitzichtlozere situatie van Syrische vluchtelingen in Libanon en in Syrië. De Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging roept de nieuwe federale regering op tot dringende actie om de engagementen in het regeerakkoord concreet te maken. 
 

Sinds eind 2019 voert 11.11.11, samen met vier Syrische, Libanese en Europese partners, terreinonderzoek uit in Syrië en Libanon om de situatie van Syrische vluchtelingen in kaart te brengen.

Op die manier wil het 'Refugee Protection Watch'(RPW)-project onderzoeken in hoeverre er voldaan is aan de voorwaarden voor een veilige, vrijwillige en waardige terugkeer van vluchtelingen naar Syrië, in lijn met VN-standaarden. Tussen december 2019 en september 2020 spraken RPW-onderzoekers met 138 teruggekeerde vluchtelingen in Syrië en meer dan 1.000 vluchtelingen in Libanon.

Image
© Basmeh and Zeitooneh
© Basmeh and Zeitooneh

Syrische vluchtelingen in Libanon zitten gevangen tussen hamer en aambeeld: tussen een land dat hen niet wil, en een land waar ze niet naar terug kunnen keren

Els Hertogen
directeur 11.11.11

Lange weg naar terugkeer

De resultaten van dit maandenlange terreinonderzoek schetsen een sombere toestand. De situatie in Libanon wordt steeds uitzichtlozer door de gecombineerde impact van een zware economische crisis, COVID-19 en het steeds vijandigere klimaat tegenover vluchtelingen: 

  • 72.3% van de Syrische vluchtelingen in Libanon geeft aan onder toegenomen druk te staan om terug te keren naar Syrië. Tegelijk heeft slechts 32.7% toegang tot betrouwbare informatie over de situatie in Syrië. 
  • 89% van Syrische vluchtelingen in Libanon heeft geen toegang tot hygiënische materialen om zich te beschermen tegen COVID-19. 85% geeft aan zijn of haar inkomen verloren te zijn door COVID-19. Tegelijk ontving slechts 27.9% van de RPW-respondenten in Libanon humanitaire hulp sinds maart 2020, waarvan 60% slechts één keer. 

Het terreinonderzoek bij 138 teruggekeerde vluchtelingen in Syrië zelf maakt ook duidelijk dat niet voldaan is aan de voorwaarden voor een veilige en waardige terugkeer: 

  • Alle 138 respondenten in Syrië zeggen dat de veiligheidssituatie slechter is dan voor de start van het conflict in 2011. Het gros van de teruggekeerde vluchtelingen – in het bijzonder jonge mannen- maken zich ernstige zorgen over verplichte inlijving bij het Syrische leger en/of detentie door de Syrische veiligheidsdiensten. 
  • Drie vierde van de ondervraagde Syriërs is afhankelijk van humanitaire hulp. 90% van de respondenten in ruraal Damascus geeft aan niet de psychologische hulp te krijgen die ze nodig hebben. 42.5% was niet in staat terug te keren naar het eigen huis. 
  • Geen enkele van de 138 respondenten in Syrië werd na terugkeer gecontacteerd door het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR, om te controleren of hun terugkeer veilig is verlopen. 
  • Deze uitzichtloze situatie noopt een steeds groter aantal vluchtelingen om hun toevlucht te zoeken tot gevaarlijke zeeroutes tussen Libanon en Cyprus. De afgelopen maanden was daarbij ook sprake van verschillende ’pushbacks’ van Syrische vluchtelingen door EU-lidstaat Cyprus. 
Image
Infographic RPW rapport oktober 2020

Duurzame oplossing

De nieuwe federale regering beloofde in haar regeerakkoord van 1 oktober 2020 om de door UNHCR gehanteerde “duurzame oplossingen” voor internationale vluchtelingencrises verder te promoten. Een belangrijk engagement, en 11.11.11 roept de regering op om deze woorden nu ook om te zetten in concrete daden in de Syrische context. Dit kan onder meer door: 

  • Een nieuwe financiële bijdrage aan het ’EU Trust Fund’ voor Syrië (Madadfonds) en aan het VN Globaal Humanitair Respons Plan voor COVID-19; om zo kwaliteitsvolle opvang en bescherming te bieden aan Syrische vluchtelingen in Libanon. 
  • De creatie van een robuust internationaal monitoringmechanisme dat de situatie van terugkerende Syrische vluchtelingen in Syrië opvolgt.
  • Een ambitieuzer engagement tot hervestiging van kwetsbare Syrische vluchtelingen naar België.

Syrische vluchtelingen in Libanon zitten gevangen tussen hamer en aambeeld: tussen een land dat hen niet wil, en een land waar ze niet naar terug kunnen keren. Actie op alle fronten tegelijk is dus dringend en noodzakelijk. 11.11.11 roept de nieuwe ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking op om onmiddellijke actie te nemen om duurzame oplossingen voor Syrische vluchtelingen te verzekeren”, besluit  Els Hertogen, directeur van 11.11.11.