Image
11.11.11-partner Basmeh & Zeitooneh (B&Z) biedt extra hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon

Nieuw onderzoek 11.11.11 brengt impact COVID-19 in Libanon in kaart

Dossier

Nieuw onderzoek van het "Refugee Protection Watch" (RPW) project, waar 11.11.11 deel van uitmaakt, trekt aan de alarmbel over de impact van COVID-19 op Syrische vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in Libanon. 

Ook Libanon blijft niet gespaard van de coronapandemie. Op 20 april 2020 stond de teller op 673 officiële gevallen, waaronder 21 doden. Experts gaan er echter van uit dat dit een onderschatting is en dat het werkelijke cijfer gevoelig hoger ligt.

In Libanon, dat zich al een half jaar in een zware economische crisis bevindt, leven naar schatting 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Een massale COVID-19 uitbraak zou enorme gevolgen kunnen hebben.

In 2019 leefden naar schatting 73 % van de Syrische vluchtelingen onder de armoedegrens. De meeste Syriërs in Libanon hadden voor de COVID-19 crisis al onvoldoende of nauwelijks toegang tot water, zeep, voedsel en medicijnen, en hebben simpelweg niet de fysieke ruimte om aan social distancing of zelf-isolatie te doen. Syriërs in Libanon hebben vaak ook niet de middelen of de juiste papieren om behandeld te worden in een ziekenhuis.

Digitale bevraging

Het "Refugee Protection Watch" (RPW) project van 11.11.11, Alef for Human Rights, Basmeh & Zeitooneh, PAX en Upinion, ondervroeg daarom tussen 30 maart en 15 april 2020 429 Syrische vluchtelingen en andere kwetsbare profielen in Libanon via een digitale bevraging. Enkele opvallende cijfers kwamen daarbij naar voren:

  • 80% van de ondervraagden gaf aan hun belangrijkste bron van inkomen te zijn verloren door de uitbraak van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande "lockdown".
  • 85% van de ondervraagden zegt geen toegang te hebben tot sterilisatie- en hygiënematerialen.
  • 95.5% van de ondervraagden zegt geen enkele vorm van externe hulp te ontvangen.
  • 42% van de ondervraagden geeft aan niet te weten welke hulplijn ze kunnen bellen als ze vermoeden besmet te zijn.

De lockdown dreigt Syrische vluchtelingen in Libanon dus nog dieper in de armoede te duwen, waardoor ze nog minder toegang hebben tot essentiële medische hulp, water, voedsel en hygiënische items. Veel vluchtelingen durven zich bovendien niet te laten testen, uit angst dat dit zal leiden tot een gedwongen terugkeer naar Syrië.

Hoe nu verder?

Lokale ngo's, waaronder 11.11.11-partner Basmeh & Zeitooneh (B&Z), zijn ondertussen druk in de weer om extra hulp te bieden. Zo lanceerde B&Z een crowdfundingcampagne om Syrische vluchtelingen in Libanon beter te wapenen tegen de impact van COVID-19, via de verdeling van voedselbonnen, hygiënekits en financiële steun om huurkosten te kunnen blijven betalen. B&Z ontving ook extra financiële steun van 11.11.11 om een deel van deze noodcampagne te bekostigen.

Image
Distribution1.jpg

De RPW-briefing doet daarnaast een aantal aanbevelingen aan internationale donoren (waaronder België) en aan Libanese beleidsmakers, waaronder:

  • Een financiële bijdrage aan het humanitaire VN-noodplan voor COVID-19. Donoren moeten er ook op toezien dat deze middelen gelijk worden verdeeld tussen VN-agentschappen en ngo's.
  • Grotere flexibiliteit voor lokale ngo's om hun planning aan te kunnen passen aan de snel veranderende context in Libanon.
  • Blijvende aandacht en steun voor projecten die niet direct gerelateerd zijn aan COVID-19, bijvoorbeeld op het vlak van mensenrechten en vredesopbouw.
  • Garanties dat Syrische vluchtelingen en andere kwetsbare profielen niet worden gediscrimineerd bij de verdeling van hulp door de Libanese overheid, of het slachtoffer zijn van discriminatoire beperkingen op hun bewegingsvrijheid.
  • Garanties dat de COVID-19 crisis niet misbruikt wordt om vluchtelingen gedwongen terug te sturen naar Syrië.