Image
Vida

Vida Razavi strijdt voor een inclusieve maatschappij

Changemaker

Als voormalige asielzoeker in België ontwikkelde Vida haar visie en passie voor een inclusievere samenleving. Vandaag is ze sociaal entrepreneur en educatief medewerker bij de Vrouwenraad, waar ze werkt rond ‘asiel en gender’.  

Migratie, asiel en vluchtelingen. Drie concepten waar de politiek niet vreemd van is, maar die voor veel mensen wél wat verwarring met zich meebrengen. Om die reden gelooft Vida dat de samenleving meer inzicht verdient in de migratie-problematiek. Ze vindt dat er veel onwetendheid is wanneer het gaat over inclusieve waarden in relatie tot interculturaliteit.

Om die onwetendheid aan te pakken schreef deze changemaker een boek. In ‘The History of Her Story’ bundelde Vida de verhalen van 21 vrouwelijke vluchtelingen en ging ze in dialoog met verschillende actoren over verschillende aspecten van integratie. Hierbij lag haar focus voornamelijk op de tekortkomingen van de huidige aanpak in ons land.

We moeten de fundamentele waarden van rechtvaardigheid, gelijkheid, waardigheid en edelmoedigheid omarmen.”

Met deze boodschap bedoelt Vida niet simpelweg dat we meer sympathie moeten hebben voor nieuwkomers. In haar boek lezen we hoe de vrouwelijke vluchtelingen de nodige stappen ondernamen om hun recht op bovenstaande fundamentele waarden op te eisen. Want rechtvaardigheid heeft niets te maken met waar je vandaan komt, waardigheid is niet afhankelijk van afkomst en gelijkheid mag geen privilege zijn.

Image
Vida

Steun Vida vandaag nog!

Vida bundelde 21 verhalen van vrouwelijke vluchtelingen samen en begon een dialoog over intergratie.