Image
Jongeren en migratie

Onderzoek naar attitudes over migratie en mediagebruik bij jongeren

Actualiteit

In opdracht van Other Talk, dat wordt beheerd door 11.11.11, voerde StampMedia onderzoek bij scholieren uit heel Vlaanderen naar hun attitudes over migratie en waar ze hun informatie over migratie vandaan halen. 

Image
Other Talk banner

Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met als doel nuance te brengen in het gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen. Other Talk wil de mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegengaan. 

Hoe gaan we opnieuw naar een constructieve uitwisseling van ideeën en standpunten met jongeren? Op welke manier kan het gesprek nog gevoerd worden?

Door de sterke polarisatie in het debat rond migratie is het niet vanzelfsprekend om op een veilige manier van gedachten te wisselen. Dat is voor volwassenen zo, maar ook voor jongeren. Zij bevinden zich nochtans in een groeifase waarin gesprek, aftoetsen van meningen en dialoog cruciaal zijn om zich te ontwikkelen tot bewuste burgers. 

Maar op welke manier kan het gesprek nog gevoerd worden? Hoe gaan we opnieuw naar een constructieve uitwisseling van ideeën en standpunten met jongeren?

Om die vragen te beantwoorden bevroeg StampMedia bijna 2.500 leerlingen uit het middelbaar onderwijs en hield focusgroepen in 16 scholen. StampMedia voerde dit onderzoek in samenwerking met de KU Leuven.

In eerste instantie polst het onderzoek naar hoe jongeren over migratie denken en welke vertrouwensfiguren het meest invloed hebben op hun mening.

Jongeren kunnen goed om met onderlinge meningsverschillen over het thema. Hoe vaker jongeren met anderen over migratie spreken, hoe positiever ze vluchtelingen beschrijven. Opvallend is daarbij dat jongeren de mening van ouders, lief, broers of zussen het belangrijkst vinden. De mening van leerkrachten, klasgenoten en jeugdwerkers vinden ze het minst belangrijk. 

Image
Jongeren en migratie

Daarnaast wijst het onderzoek ook uit dat er een verband is tussen het mediagebruik van jongeren en hoe ze vluchtelingen beschrijven. Het gebruik van Facebook, YouTube, Snapchat, Discord en Belgische televisiekanalen om het nieuws te volgen hangt samen met een negatieve beschrijving van vluchtelingen. Het gebruik van Twitter, WhatsApp en buitenlandse televisiekanalen om het nieuws te volgen, hangt samen met een positieve beschrijving van vluchtelingen.

70 procent van de jongeren denkt ook dat er jaarlijks meer vluchtelingen vragen om in België te mogen blijven dan in werkelijkheid het geval is. 

 

Wil je meer weten over het onderzoek? 

Blijf op de hoogte

Ontvang je het laatste nieuws van Other Talk graag in je mailbox?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.