Image
Om het klimaat te redden moeten we ECT stoppen

Om het klimaat te redden moeten we Energy Charter Treaty stoppen. Doe mee!

Politiek

Om het klimaat te redden moet we onze CO2 uitstoot verlagen. Dat is niet naar de zin van bedrijven die verdienen aan fossiele brandstoffen. Zij gebruiken een oud investeringsverdrag uit 1994 om het klimaatbeleid te hinderen. Jij kunt meehelpen om dit te stoppen!

Het Energy Charter Treaty beschermt de bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken

Het Energy Charter Treaty (ECT) - in het Nederlands: het “Verdrag inzake het Energiehandvest”- werd in 1994 afgesloten om de handel en investeringen in de energiesector te bevorderen. Investeerders kregen het recht om schadevergoedingen te eisen van de landen die bij het ECT zijn aangesloten als ze vonden dat deze landen hun business belemmerden. Daardoor moeten ze niet naar de lokale rechtbanken maar naar een bijzonder internationaal tribunaal met privé-arbiters die ze bovendien zelf voor de helft mogen aanduiden. Tegen hun uitspraak is geen beroep mogelijk. Dit systeem heet “investeerder-staat-geschillenregerling”, bekend onder de Engelse afkorting ISDS.

Met 129 schade-eisen is het ECT het meest gebruikte investeringsakkoord ter wereld.

Het Energy Charter Treaty belemmert het klimaatbeleid

Ondertussen is het alle hens aan dek om de klimaatverandering te stoppen. In het Klimaatakkoord van Parijs hebben alle landen zich er toe verbonden om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te verminderen.  Maar wat gebeurt er? Telkens als een land een maatregel neemt om de fossiele energie terug te dringen, gebruiken de energiebedrijven de ISDS van het ECT om grote schadevergoedingen te eisen, of ze dreigen er mee om maatregelen tegen te houden.

 

Help mee op het Energy Charter Treaty te stoppen!

De Europese Unie begrijpt dat er een probleem is en wil het ECT aanpassen. Maar haar voorstellen gaan niet ver genoeg. Bovendien worden ze afgewezen door niet-Europese landen die ondertussen bij het ECT zijn aangesloten.  Samen met andere Belgische en Europese organisaties vraagt 11.11.11 dat het ECT sterk moet aangepast worden of verdwijnen.

Teken de petitie

 

 

Image
De mythes rond het Energy Charter Treaty ontkracht

Meer weten?

  • Lees hier het verdiepend artikel van 11.11.11-beleidsmedewerkers Lien Vandamme en Marc Maes
  • Lees hier het dossier De mythes rond het Energy Charter Treaty ontkracht